30 października - 5 listopada 2017

1. Brak 30-krotności to brak emerytur pomostowych? / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 217 : 09.11, s. B1.

Propozycja zniesienia limitu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Efektywność e-nauczania z perspektywy szkoły wyższej / A. Adamska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 2, s. 83-95.

3. Ekonometryczna analiza zarządzania działalnością B+R w polskich przedsiębiorstwach / K. Brożek, J. Kogut // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 2, s. 145-160.

4. Empowerment w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej / A. Cierniak-Emerych, K. Piwowar-Sulej // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 13-25.

5. Holokracje - empowerment w organizacji? / A. Biłyk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 157-171.

6. Intermentoring jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnych organizacjach / M. Sidor-Rządkowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 71-82.

7. Kobiety wcześniej przeliczą swoją emeryturę z I filaru / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 217 : 09.11, s. D2.

8. Krzyczeć czy nie krzyczeć - styl komunikacji menedżerskiej a efektywność pracy / M. Stawiarska-Lietzau, M. Łużniak-Piecha // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 2, s. 53-68.

9. Menedżer jak samotny wojownik na rynku pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2017, nr 260 : 08.11, s. B11.

10. Młodzi przestają rządzić na rynku pracy. Pracodawcy stawiają na osoby 50+ // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 213 : 03-05.11, s. C17-C20.

11. Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach / A. Springer, K. Oleksa // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 41-55.

12. Organizacja związkowa ma nie tylko prawa, ale i obowiązki / M. Wujczyk // Rzeczpospolita. - 2017, nr 261 : 09.11, s. D3.

13. Perswazyjność dyskursu zarządzania zasobami ludzkimi - metafory w coachingu / M. Bielenia-Grajewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 2, s. 39-52.

14. Podstawy nawiązania stosunków pracy na statkach wodnych / M. Barański // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 10, s. 515-518.

Wzajemna relacja okresów korzystania przez pracownika z instytucji obniżonego wymiaru czasu pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem oraz korzystania z urlopu wychowawczego.

15. Po wzroście płacy minimalnej zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie ulegnie zmianie / J. Sztabińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 217 : 09.11, s. C7.

16. Pozafinansowe metody motywowania pracowników -ujęcie perspektywy teorii autodeterminacji / M. Szulawski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 2, s. 69-82.

17. Pracujący senior na wagę gospodarki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 214 : 06.11, s. A2.

18. Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników / I. Miernicka // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 10, s. 519-522.

19. Reforma nauczycieli nie wymiotła / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 217 : 09.11, s. B7.

20. Rodzinność i przewaga konkurencyjna - kontekst polskich przedsiębiorstw / K. Bratnicka-Myśliwiec, T. Ingram // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 135-153.

21. Rola zakładowych związków zawodowych w likwidacyjnym postępowaniu upadłościowym - studium przypadku / P. Rak-Miąsik // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 173-189.

22. Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej / M. Tomczak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 103-115.

23. Różnorodność kulturowa i jej implikacje w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi / K. Gadomska-Lila // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 2, s. 13-24.

24. Sąd Najwyższy rozszerza definicję pracownika o lekarza na kontrakcie / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 217 : 09.11, s. D1.

25. Wadliwe rozliczanie pracy twórczej / P. Koczara // Rzeczpospolita. - 2017, nr 261 : 09.11, s. D5.

26. Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego / M. Mędrala // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 10, s. 510-514.

27. Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 10, s. 523-526.

28. Wypowiedzenia zmieniające nie zastąpią procedury zwolnień grupowych / Ł. Kobroń-Gąsiorowska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 261 : 09.11, s. D2.

29. Zaangażowanie i partycypacja finansowa - fundamenty kształtowania wysokiej motywacji pracowników we współczesnej przestrzeni organizacyjnej / T. Kawka // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 27-39.

30. Zaufanie w zespołach pracowniczych - czy polskie zespoły są gotowe na empowerment? / B. Krawczyk-Bryłka // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 1, s. 57-69.