16 - 22 października 2017

1. Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa - zakres merytoryczny wybranych podejść praktycznych / S. Olko // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 7, s. 38-44.

2. Emerytura na siłę / M. Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 247 : 23.10, s. 7.

3. Emerytura z urzędu nie dla wszystkich w tym samym czasie / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 208 : 26.10, s. D2.

4. Ignorancja i wiedza w zarządzaniu / C. Mesjasz // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 7, s. 3-10.

5. Implikacje koopetycji dla organizacji inteligentnej w perspektywie teorii gier i teorii kosztów transakcyjnych / K. Romaniuk // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 7, s. 11-17.

6. Inspiracje i innowacyjność w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu innowacyjnych strategii organizacji / L. Kiełtyka // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 7, s. 32-37.

7. Już dziś kształcić do zawodów przyszłości / A. Klarecka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 206 : 24.10, s. A8-A9.

8. Kobiece anioły biznesu wzmocnią żeńską przedsiębiorczość / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. - 2017, nr 249 : 25.10, s. F3.

Projekt Cross EUWBA, którego celem jest wzmocnienie kobiecej przedsiębiorczości.

9. Narzędzia i technologie multimedialne wspomagające pracę menedżerów we współczesnych organizacjach / L. Kiełtyka // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 8, s. 33-42.

10. Nie każde wypowiedzenie zmieniające kończy się odprawą / oprac. K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 208 : 26.10, s. C2-C3.

11. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - praktyczny poradnik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 20, s. 3-81.

12. 500+ : 50 tys. kobiet minus / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 248 : 24.10, s. 10.

500+ a aktywność zawodowa kobiet.

13. 500 plus zmienia Polskę na plus / D. Wielowieyska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 246 : 21-22.10, s. 12-13.

14. Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój / M. Salamaga // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 9, s. 79-93.

15. Podejście agile versus waterfall w projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych zarządzania / J. Kisielnicki, A. M. Misiak // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 8, s. 27-33.

16. Podejście kalibracyjne w badaniu losów absolwentów na przykładzie projektu „Kadry dla gospodarki” / T. Klimanek, M. Szymkowiak // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 9, s. 7-25.

17. Polska kusi emeryturą / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 248 : 27.10, s. 11.

Polska emerytura dla pracowników ukraińskich.

18. Pracownicy uczelni - stabilność zatrudnienia i nowe możliwości kariery // Rzeczpospolita. - 2017, nr 250 : 26.10, s. Q4.

19. Rząd dalej będzie łatał deficyt pieniędzmi pracowników / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 208 : 26.10, s. B1.

Dostęp do środków z funduszu gwarantowanych świadczeń.

20. Sądy stają po stronie pracowników budowlanych / K. Piątek, A. Pokojska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 205 : 23.10, s. B2.

21. Starość wywoła rewolucję / B. Godusławski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 204 : 20.10, s. A6-A7.

Pogarszająca się demografia a dłuższa aktywność zawodowa.

22. Tysiące emerytów z niższymi świadczeniami / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 205 : 23.10, s. B10.

23. Urzędnik będzie oceniany jak pracownik korporacji / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 207 : 25.10, s. B1.

Prace Krajowej Szkoły Administracji Publicznej nad nowym systemem oceniania.

24. Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych / G. Kłosowski, A. Paździor, M. Rzemieniak // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 7, s. 44-50.

25. Zarządzanie biznesem wymaga kompetencji / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. - 2017, nr 245 : 20.10, s. B7.

Skuteczne zarządzanie firmą i jej finansami.

26. Zarządzanie zmianą w klastrach. Znaczenie i analiza stosowalności / D. Młodzianowski, K. Rostek // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 7, s. 18-25.

27. Zgoda pracownika na przetwarzanie danych - teraz i w przyszłości / E. Jagiełło // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 208 : 26.10, s. C5.