9 - 15 października 2017

1. Bariery pomiaru adaptacyjności przedsiębiorstwa - elastyczność pracowników jako kryterium pomiaru adaptacyjności / M. Janas // Współczesne Problemy Zarządzania. - 2017, nr 1, s. 99-124.

2. Biedaemerytury Polek po obniżeniu wieku / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 242 : 17.10, s. 12.

3. Czy można zwolnić pracownika z powodu krytyki pracodawcy / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 18-21.

4. Dla kogo napoje i posiłki profilaktyczne od 1 listopada 2017 r. / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 42-43.

Obowiązki pracodawcy względem pracowników pracujących na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.

5. Emerytura to nasz wybór - nic do tego Brukseli / P. Duda ; rozm. A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 40, s. 18-21.

Rozm. z przewodniczącym NSZZ Solidarność nt. przywrócenia niższego wieku emerytalnego.

6. Hejt w sieci a wizerunek przedsiębiorcy / K. Gołata // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 313, s. 74-86.

7. Jak pracodawca może uzyskać odszkodowanie w razie wyrządzenia szkody przez pracownika / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 25-28.

8. Jak ustalać podstawę zasiłkową dla nowego pracownika / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 31-35.

9. Jak wybrać księgowego / E. Woźnicka // Rzeczpospolita. - 2017, nr 243 : 18.10, s. H3.

10. Jak wyliczyć przychody pracownicze po przekroczeniu limitów składkowo-podatkowych w 2017 r. / M. Kozłowska, I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 58-65.

11. Jakie są zasady wypłaty świadczeń z FGŚP po zmianach od 5 września 2017 r. / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 13-17.

12. Jakie są zasady zatrudniania urzędników państwowych / P. Ciszek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 50-57.

13. Kiedy zostać emerytem / G. Uścińska ; rozm. A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 40, s. 14-17.

Rozm. z prezesem ZUS nt. przywrócenia niższego wieku emerytalnego, jego wpływu na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa oraz wysokość świadczeń.

14. Kto może ponieść konsekwencje za udział w strajku / M. Culepa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 44-45.

15. Marketing wewnętrzny (MW) i public relations (PR) w realizacji funkcji personalnej / E. J. Biesaga-Słomczewska, K. Iwińska-Knop // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 313, s. 40-50.

Wykorzystanie marketingu wewnętrznego w zarządzaniu ludźmi.

16. Modele relacji między corporate social responsibility a public relations / E. Hope // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 313, s. 87-98.

17. Możliwość wykorzystania modeli biznesu do kształtowania wizerunku przedsiębiorstw społecznych / A. Frączkiewicz-Wronka, P. Cziura // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 313, s. 61-73.

18. Nasze zaangażowanie w pracę najniższe od lat / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2017, nr 243 : 18.10, s. B11.

19. Organizacja, efektywność, zmiana i transformacja : rozumienie podstawowych pojęć / R. Lipiński // Współczesne Problemy Zarządzania. - 2017, nr 1, s. 23-39.

Znaczenie i definicje podstawowych pojęć istotnych dla dziedziny zarządzania.

20. [Pięćset] 500 + albo alimenty / M. Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 243 : 18.10, s. 13.

21. Praca zespołowa jako czynnik zwiększania efektywności zarządzania we współczesnych organizacjach : przyczyny, uwarunkowania i metody zwiększania efektywności pracy zespołów / K. Rokoszewski // Współczesne Problemy Zarządzania. - 2017, nr 1, s. 57-97.

22. Public relations jako wsparcie dla zarządzania zasobami ludzkimi? : współzależność zadań i współzależność agentów / A. Austen // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 313, s. 28-39.

M.in. komunikacja wewnętrzna w organizacji.

23. Public relations w organizacjach pozarządowych, działających w sferze współpracy rozwojowej / F. Kaczmarek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 313, s. 99-109.

24. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wytycznych Komisji Europejskiej, zaadaptowanych na potrzeby realizacji celów zrównoważonego rozwoju / N. Bender // Współczesne Problemy Zarządzania. - 2017, nr 1, s. 41-55.

25. Zmiana warunków pracy: po wyrokach TSUE więcej pytań i ból głowy dla sądów / R. Stępień, G. Larek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 199 : 13-15.10, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 40, s. C12-C15.

Procedura zwolnień grupowych.

26. Zmiany w zasadach opłacania składek na FGŚP za pracowników "bliskich" pracodawcy / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 19, s. 10-12.