25 września - 1 października 2017

1. Bezpieczny kierowca / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 19-21.

2. Bhp w energetyce – praca pod napięciem / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 14-18.

3. Branża wodno-kanalizacyjna: zagrożenia znane ale czy aby wszystkie rozpoznane? / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 5-7.

4. Co zmieni się w ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 17, s. 10-11.

5. Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to choroba zawodowa? / M. Flasza-Bałazińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 24-25.

6. Czy pracownik niepełnosprawny ma prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych / A. Ryl // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 17, s. 43-44.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego.

7. Istotna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – najważniejsze zmiany / U. Piechota // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 26-27.

8. Jak (jeszcze) wcześniej przejść na emeryturę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 231: 4.10, s. 22.

Po obniżeniu wieku emerytalnego zmieniają się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne.

9. Jak pracodawca może dofinansować wyprawki szkolne dla dzieci pracowników / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 17, s. 24-27.

10. Jak prawidłowo ustalić kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego / A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 17, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

11. Jakie działania są niezbędne po wypadku przy pracy / S. Kryczka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 193 : 5.10, s. D1-D8.

Postępowanie powypadkowe.

12. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 17, Vademecum Kadrowego, s. 50-57.

13. Jakie są konsekwencje przejścia zakładu pracy dla pracowników niezatrudnionych na umowę o pracę / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 17, s. 17-20.

14. Jeden nauczyciel i dwóch pracodawców to więcej obowiązków, ale i świadczeń / M. Zwolńska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 193 : 5.10, s. C4-C5.

15. Konserwator miejskich terenów zielonych / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 34-37.

16. Kto ma prawo do emerytury minimalnej / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 232: 5.10, s. 22.

17. Na jakich zasadach będzie można zatrudniać cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 17, s. 12-16.

18. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez elektromontera stacji energetycznych / oprac. RB // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 28-31.

19. Powierzenie pełnienia obowiązków w przepisach i praktyce / L. Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 192 : 4.10, s. D1-D8.

20. Przemysłowe płyny technologiczne – transport i magazynowanie w zakładzie pracy / A. Wrońska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 32-33.

21. Rozwój szkoleń GWO (ang. Global Wind Organization). Standaryzacja kwalifikacji w energetyce wiatrowej / A. Mierzwiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 10-13.

22. Udzielenie urlopu wypoczynkowego – co gdy pracodawca odmawia? zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy trzeba wykorzystać? / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 22-23.

23. Wypadek podczas załadunku drewna / J. Żerański // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 9, s. 42-44.

24. ZUS kontroluje płatników na wyrost : i znów rządzi się swoimi prawami / P. Słowik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 189 : 29.09-1.10, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 38, s. C12-C15.

Zawyżanie liczby pracowników przez ZUS w celu przedłużania kontroli ZUS w przedsiębiorstwie.

25. ZUS sprawdza, o kogo chodzi, i dopiero pobiera składki od bhp / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 193 : 5.10, s. C6.

Oskładkowanie badań lekarskich zleceniobiorców.