18 - 24 września 2017

1. Badanie możliwości psychofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wiekiem / D. Roman-Liu // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 9, s. 20-23.

2. Biometria w pracy wydaje się przesądzona, ale dobrowolna zgoda może okazać się fikcją / J. Styczyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 184 : 22.09, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 37, s. C2-C6.

 Ochrona danych osobowych a przetwarzanie danych biometrycznych pracowników.

3. Chorzy na zapalenie prawdy / A. Urazińska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 224 : 26.09, s. 6.

 Kontrola osób przebywających na zwolnieniu lekarskim.

4. Dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego – na tle wybranych pragmatyk służbowych / A. Zawiślak // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 9, s. 466-471.

5. Dyskryminacja pracownika ze względu na przekonania polityczne : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 42-44.

6. Emerytura po nowemu / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 224 : 26.09, s. 8.

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

7. Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych - najnowsze interpretacje urzędowe // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 18, 81 s.

8. Jak rozliczyć pracownika niepełnosprawnego uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 188 : 28.09, s. C7.

9. Jaki zasiłek chorobowy dla pracownika oddelegowanego do pracy na Litwę / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 188 : 28.09, s. D2-D3.

10. Konflikt jako immanentna cecha stosunku pracy / B. Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 2-6.

 Konflikt w indywidualnym stosunku pracy oraz instytucje jego rozwiązywania i rozstrzygania.

11. Konflikty w pracy – ich przyczyny i sposoby rozwiązywania / M. Ostrowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 9, s. 12-15.

12. Likwidacja ekwiwalentu za urlop konstytucyjnie dopuszczalna, ale na bakier z kodeksem pracy / Ł. Kuczkowski, I. Zawacka, J. Zaleśny // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 187 : 27.09, s. C3.

13. Nowe praktyczne narzędzie do oceny zagrożeń w różnorodnym środowisku termicznym / A. Marszałek // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 9, s. 16-19.

14. O ubezpieczeniu społecznym (wykład) / J. Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 7-11.

15. Poprawa efektywności komunikowania tematyki bhp z zastosowaniem metody design thinking / A. Szczygielska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 9, s. 8-11.

16. PPK mają być receptą na niską emeryturę / B. Godusławski, G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 185 : 25.09, s. A6.

 Pracownicze plany kapitałowe.

17. Praca w ramach platform i aplikacji cyfrowych – wyzwania dla zbiorowego prawa pracy / J. Unterschütz. - Cz. 1-2 // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 8, s. 398-402 ; nr 9, s. 461-465.

18. Pracownik delegowany dogoni Francuza / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 38, s. 10-13.

 Prace nad zmianami dotyczącymi unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych.

19. Program 500 plus nie dla cudzoziemców / B. Godusławski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 187 : 27.09, s. A8.

20. Prywatności w pracy nie można sprowadzić do zera / K. Sawicka, M. Kuśmierczyk // Rzeczpospolita. - 2017, nr 226 : 28.09, s. D2.

 Ochrona korespondencji służbowej pracownika.

21. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 40-42.

22. Refleksje nad swobodą kontraktowania w umownym stosunku pracy / B. Bury // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 9, s. 454-460.

23. Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach akademickich adiunkta i asystenta / M. Mędrala // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 24-31.

24. Ucieczka na emeryturę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 226 : 28.09, s. 8.

 Komu opłaca się szybko przejść na emeryturę.

25. Uprawnienia nauczyciela szkoły publicznej w związku z przekazaniem prowadzenia szkoły osobie fizycznej / G. Wolak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 32-39.

26. Ustalanie zakresu podmiotowego ochrony udzielanej działaczom związkowym / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 19-23.

27. Wydłużenie okresu zatrudnienia poprzez złożenie wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego / T. Tomczak // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 9, s. 472-476.

28. Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany / M. Makowski // Poradnik Gazety Prawnej. - 2017, nr 9, s. 3-96.

29. Zgodność z Konstytucją i prawem międzynarodowym procedury ustalania regulaminu wynagradzania / S. Pawłowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 9, s. 12-18.