4 - 10 września 2017

1. Badania, szkolenia, ryzyko / D. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2017, nr 7/8, s. 29-34.

Odbywanie badań i szkoleń bhp przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

2. Czas pracy maszynistów trafi do nowej ustawy : ale może ona pogłębić problemy kadrowe / U. Miroska-Łoskot // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 179 : 15.09, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 36, s. C12-C13.

Także: Warto czerpać z przepisów dla kierowców / M. Rotkiewicz // Tamże, s. C13-C15.

3. Czy bez umowy o zakazie konkurencji zachodzi działalność konkurencyjna pracownika / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 15, s. 15-18.

4. Indywidualizacja i elastyczność : nowa cywilizacja pracy? / J. Orczyk // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 8, s. 3-9.

Zmiany na rynku pracy i w formach realizacji pracy.

5. Jak obliczać ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 15, s. 23-26.

6. Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli / A. Dryja // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, R. 20, nr 15, s. 50-57.

7. Jak zatrudnić pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego / J. Ziarno // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 15, s. 11-14.

8. Jakie są konsekwencje tworzenia rachunku bankowego zfśś / M. Mianowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 15, s. 46-47.

9. Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 15, s. 9-10.

10. Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 213 : 13.09, s. 18.

11. Nie zawsze A1 dla kierowcy spoza UE : wszystko zależy od tego, w jakim ZUS / K. Ukos // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 178 : 14.09, s. D1.

Ubezpieczenie społeczne kierowców w transporcie międzynarodowym.

12. Nowe sposoby na międzynarodowe negocjacje zbiorowe / FG // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 37, s. 50-51.

Europejskie Rady Zakładowe w procesie wsparcia dla ponadnarodowych układów zbiorowych.

13. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce i ich aktywność zawodowa / P. Łuczak // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 8, s. 36-41.

14. Procedury antymobbingowe w zakładzie pracy / J. Budzyńska-Jędraszczyk // Inspektor Pracy. - 2017, nr 7/8, s. 8-12.

15. Równość w systemie emerytalnym : przegląd badań / J. Ratajczak // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 8, s. 18-27.

16. Szybciej na emeryturę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 212 : 12.09, s. 18.

Informacje o nowych, obowiązujących od 1.10, zasadach przechodzenia na emeryturę.

17. Technologia a bhp w rolnictwie / B. Królik // Inspektor Pracy. - 2017, nr 7/8, s. 44-45.

Województwo podlaskie.

18. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia? / R. Golat // Bibliotekarz. - 2017, nr 9, s. 37-39.

19. Utrwalona praktyka interpretacyjna ZUS - jak uzyskać informację w tym zakresie / A. Okułowicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 15, s. 31-36.

20. Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce / P. Michoń // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 8, s. 41-47.

21. Wydatki socjalne w Polsce na tle UE / M. Żukowski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 8, s. 10-17.

Statystyczna analiza wydatków na świadczenia społeczne (zabezpieczenie społeczne i edukację) na przestrzeni lat 2005-2014.

22. Wykorzystanie dorobku ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych / M. Szczepański // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 8, s. 27-35.

23. Zakładowe układy zbiorowe pracy - wady i zalety / A. Herman // Inspektor Pracy. - 2017, nr 7/8, s. 17-21.

24. Zwolnienie od pracy na podstawie art. 188 k.p. / K. Dubicka-Szlija // Inspektor Pracy. - 2017, nr 7/8, s. 22-24.

Zwolnienie przysługujące pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko.