7 - 13 sierpnia 2017

1. Dokumentacja pracownicza w firmie // Poradnik Gazety Prawnej. - 2017, nr 8, s. 3-96.

2. Elektrownia wodna - bezpieczna praca przy remontach i konserwacji / A. Wrońska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 7, s. 34-35.

3. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług – forma ingerencji funkcji ochronnej prawa pracy w prawo cywilne / K. Piwowarska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 8, s. 409-414.

Przedmiotem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy fakt nadania niektórym umowom cywilnoprawnym, w szczególności umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług, cech związanych ze stosunkiem pracy (w tym cech dotyczących pracowniczego wynagrodzeniem za pracę) mieści się w zakresie funkcji ochronnej prawa, w tym ochrony pracy, prawa pracy czy może prawa zatrudnienia.

4. Model procesu innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw / M. Zastempowski // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 371-381.

5. Normy dla prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów dla kobiet oraz dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 7, s. 23-25.

6. Nowy wniosek o 500 plus / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 190 : 17. 08, s. 17.

7. Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez żołnierza wojsk lądowych // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 7, s. 29-33.

8. PIP przygląda się zagranicznym delegowaniom pracowników / N. Wołkowycka, M. Sękowski // Rzeczpospolita. - 2017, nr 190 : 17.08, s. D8.

9. Pracownicy naukowi w radach nadzorczych polskich spółek publicznych / L. Bohdanowicz // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 427-441.

10. Problemy z ustaleniem przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 8, s. 415-419.

Określenie, jakie były przyczyny nieszczęśliwego zdarzenia zaistniałego w pracy, jest przesłanką decydującą o możliwości zakwalifikowania go jako wypadku przy pracy. Z uwagi na brak ustawowej definicji przyczyny zewnętrznej wypadku kwestia ta jest w praktyce częstym przedmiotem sporów. W opracowaniu autor analizuje związane z tym problemy oraz dokonuje przeglądu orzecznictwa sądowego dotyczącego najbardziej spornych zagadnień z tego zakresu.

11. Przywództwo strategiczne a tworzenie wartości w organizacjach / W. Dyduch, M. Bratnicki // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 121-135.

12. Przywództwo w kontekście pozytywnym - autentyczność lidera i kapitał psychologiczny / P. Zbierowski // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 153-166.

13. Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR / A. Furmańska-Maruszak, A. Sudolska // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 253-266.

14. Rewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców : nowe zezwolenia i zmiany w oświadczeniach / K. Schiffter // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 155 : 11.08, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 31, s. C9-C13.

15. Stacja paliw płynnych - najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 7, s. 20-22.

Omówiono szereg zagrożeń ogólnych wraz z zastosowaniem środków kontrolnych.

16. Śmiertelny upadek z niekompletnego rusztowania / J. Żerański // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 7, s. 41-42.

17. Umowa o pracę na czas określony z bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych / A. Reda-Ciszewska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 8, s. 403-408.

Autorka analizuje słuszność powszechnego w orzecznictwie, jak również doktrynie poglądu, zgodnie z którym do umów terminowych zawieranych z bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych nie znajdzie zastosowania art. 251 KP1, zwłaszcza wobec braku wyraźnej regulacji prawnej w tym zakresie oraz w kontekście obowiązywania nowego uregulowania dotyczącego umów terminowych.

18. "Urlop kocierzyński" nową generacją świadczeń pracowniczych / K. Magnuska, K. Stawicka // Rzeczpospolita. - 2017, nr 190 : 17.08, s. D1-D2.

Świadczenia adresowane do pracowników - właścicieli zwierząt domowych.

19. Ważna data / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 7, s. 39-40.

Wypowiedzenie zmieniające w świetle orzecznictwa SN.

20. Zakorzenienie społeczne jako stymulanta zaufania w kooperacji przedsiębiorstw turystycznych / K. Czernek // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 199-213.

21. Zatrudnianie obywateli Ukrainy na nowych zasadach / K. Gospodarowicz, M. Macyszyn // Rzeczpospolita. - 2017, nr 190 : 17.08, s. D3.

22. Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych / R. Lenart-Gansiniec // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 229-240.

23. Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego / D. Lewicka, M. Pec, A. Słaby // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 215-228.

24. Zjawiska patologiczne obniżające stopień zaufania w przedsiębiorstwie / A. Sopińska // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 2, s. 241-252.

25. Zmiany w emeryturach od 1 października 2017 r. - obowiązki pracodawcy / M. Gałecka, J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 16, 97 s.