31 lipca - 6 sierpnia 2017

1. Bo zdrowie jest najważniejsze // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 7, s. 4-5.

Omów. konferencji "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników" (Warszawa, 13 czerwca 2017 r.).

2. Czy i jak rekompensować pracę nadliczbową pracownikom zarządzającym / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 13, s. 24-27.

3. Dialog społeczny dziś i jutro // Dialog. - 2017, nr 2, s. 77-82.

Omów. konf. "Rada dialogu społecznego w Polsce i wybranych państwach europejskich - wzmocnienie struktur dialogu społecznego na poziomie narodowym i europejskim. Dialog Społeczny Dziś i Jutro", 2-3 luty 2017 r.

4. Emerytury po nowemu / M. Chudkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 32, s. 26-27.

5. Etyka zawodowa z punktu widzenia uczestników obrotu gospodarczego / Z. Żurek // Dialog. - 2017, nr 2, s. 30-34.

6. Europa w ciągłym stresie // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 7, s. 6-7.

Omów. konferencji "Europa w ciągłym stresie", poświęconej stresowi związanemu z pracą (Warszawa, 29 czerwca 2017 r.).

7. Europejski Korpus Solidarności - nic nowego, czy nowe możliwości? / M. Szymański // Dialog. - 2017, nr 2, s. 24-29.

Aktywizacja młodych osób, poprzez wolontariat, w celu umożliwienia dopasowania ich umiejętności do potrzeb rynku pracy.

8. Gdzie jest miejsce związków zawodowych w świecie korporacji? / Z. Kowalik, R. Towalski // Dialog. - 2017, nr 2, s. 8-14.

9. Jak przedłużać umowę terminową do dnia porodu / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 13, s. 16-19.

10. Jak ubezpieczają się w Unii (Portugalia) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2017, nr 6, s. 8-13.

11. Kilka myśli o roli pracodawców w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy / B. Surdykowska // Dialog. - 2017, nr 2, s. 15-23.

12. Kryteria i dylematy dotyczące wyceny produkcji domowej w Polsce / M. Marszałek // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 7, s. 25-41.

13. Nowe zasady opłacania składek ZUS i inne zmiany dla płatników / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 13, s. 12-15.

14. Ocena ryzyka na stanowisku pracy powtarzalnej z zastosowaniem metody OCRA / P. Łach // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 7, s. 16-20.

15. Od 1 czerwca 2017 r. zmienił się wzór wydawania świadectwa pracy i terminy jego wydawania / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 13, s. 10-11.

16. Odpowiedzialność materialna pracowników na gruncie Kodeksu pracy / J. Kornaszewska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 7, s. 21-25.

17. Plany elektronizacji akt pracowniczych - ocena Pracodawców RP / W. Żukowska-Czaplicka // Dialog. - 2017, nr 2, s. 35-40.

18. Przestrzenno-czasowa ocena rynku nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu lokalnym / A. Oleńczuk-Paszel, A. Sompolska-Rzechuła // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 7, s. 42-60.

19. Spółki pracownicze - rozwiązanie przyszłości / M. Chudkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 30, s. 28-29.

20. Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej : błyskawiczna operacja czy długi marsz? / I. Jakubowska // Dialog. - 2017, nr 2, s. 88-93.

21. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oczami związków i pracodawców / A. Grabowska // Dialog. - 2017, nr 2, s. 41-46.

22. Uraz ciśnieniowy zatok w górnictwie podziemnym - analiza przypadku / P. Panajew // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 7, s. 12-15.

23. Weryfikacja typowej proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą przedsiębiorstw (quantum satis) dla wybranych krajów / J. Hozer, S. Machała // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 7, s. 18-24.

24. Wymagania i warunki pracy ratowników wodnych a ich wizerunek w oczach użytkowników kąpielisk / I. Michniewicz, R. Michniewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 7, s. 8-11.

25. Zaświadczenie ZUS Rp-7 - kiedy trzeba je wydać / M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 13, s. 33-36.

26. Związki i pracodawcy w radiowych debatach "Kapitał i praca" : o reformie edukacji, służby zdrowia, wydatkach na gospodarkę i programy prospołeczne / A. Grabowska // Dialog. - 2017, nr 2, s. 72-76.

Debata z przedstawicielami partnerów społecznych, związków zawodowych i pracodawców z Rady Dialogu Społecznego dotycząca m.in.: emerytur, bezrobocia, pracy tymczasowej czy programu Rodzina 500 Plus.

27. Związki zawodowe w percepcji osób młodych // Dialog. - 2017, nr 2, s. 83-87.

Omów. konf. pt. "Związki zawodowe w percepcji osób młodych - czy warto wstępować?", 9 marca 2017 r.