24 - 30 lipca 2017

1. Czynniki stymulujące i ograniczające stosowanie empowermentu / K. Kulig-Moskwa, K. Łobos, J. Nogieć // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 5, s. 38-44.

Krytyczny przegląd literatury przedmiotu w zakresie istoty empowermentu oraz poglądów autorów, a także zaprezentowanie determinant jego stosowania, identyfikacja czynników stymulujących i ograniczających stosowanie tej koncepcji zarządzania.

2. Delegowanie: są wątpliwości, jak wypełnić obowiązki z zakresu bhp / M. Sękowski, K. Romanowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 144 : 27.07, s. C3.

3. 1,2-Dimetoksyetan : oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas / M. Kucharska, W. Wesołowski // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2017, R. 33, nr 2, s. 133-148.

4. 2-Etyloheksan-1-ol : oznaczanie w powietrzu środowiska pracy / A. Jeżewska // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2017, R. 33, nr 2, s. 149-160.

5. Godna płaca według prezes ZUS / G. Uścińska. - Rozm. L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 172 : 26.07, s. 9.

6. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej / J. Lipiec // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 1, s. 183-195.

7. Mniej luk w 500+. Zmiany czekają też Kartę Dużej Rodziny oraz żłobki / oprac. Z. Jóźwiak ; wypow.: M. Topolewska, E. Rafalska, D. Napierała, J. Żądło. // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 150 : 4.08, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 30, s. C2-C6.

Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych oraz opiece nad dziećmi.

8. Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe / P. Bieńkowski [i in.] // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2017, R. 33, nr 2, s. 89-131.

9. Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu / B. Marona // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 1, s. 197-206.

10. Od teorii do praktyki zarządzania, czy zarządzanie jest nauką czy sztuką / W. M. Grudzewski, Z. Wilimowska // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 1, s. 11-49.

11. O koncepcjach i metodach w naukach o zarządzaniu w Polsce - raz jeszcze / T. Sobczak // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 5, s. 3-9.

Identyfikacja sposobów stosowania przez specjalistów od zarządzania pojęć koncepcja i metoda oraz ukazanie relacji między tymi pojęciami.

12. 2,2’-Oksydietanol : oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy / A. Jeżewska // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2017, R. 33, nr 2, s. 161-172.

13. Opieka nad bliskimi / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 173 : 27.07, s. 21.

14. O przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu - wyniki badań europejskich / R. Kudłak // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 1, s. 78-81.

15. Rola konwentu w procesie zarządzania uczelnią / A. Piotrowska-Piątek // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 5, s. 16-23.

16. Specyfika zobowiązań socjalnych w spółkach pracowniczych / A. Matuszewska-Pierzynka // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 5, s. 23-30.

Przedstawiono charakter zobowiązań socjalnych w spółkach kapitałowych utworzonych przez pracowników prywatyzowanych bezpośrednio przedsiębiorstw państwowych dla przejęcia ich majątku w odpłatne użytkowanie.

17. Stawka godzinowa plus VAT? : Milczą nie tylko przepisy, lecz także ministerstwa / A. Mierzwa, K. Dyba // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 145 : 28.07, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 29, s. C3.

Minimum płacowe dla zleceniobiorców.

18. Strajk nie zaszkodzi emerytom / G. Uścińska ; rozm. G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 142 : 25.07, s. A12.

Rozmowa z prof. Gertrudą Uścińską prezesem ZUS o obniżeniu wieku emerytalnego.

19. Własność skarbu państwa a obecność kobiet w radach nadzorczych : badanie spółek notowanych na GPW w Warszawie / M. Aluchna, A. Krejner-Nowecka, E. Tomczyk // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 1, s. 103-118.

20. Zagrożenia na rynku pracy / M. Adamiak // Rzeczpospolita. - 2017, nr 177 : 1.08, s. B9.

Wyczerpywanie się rezerw zasobów ludzkich.

21. Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce przedsiębiorstw w Polsce / A. Zaleśna, B. Wyrzykowska // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 1, s. 151-165.