3 - 9 lipca 2017

1. Agencje pracy tymczasowej: regulacje o wynagrodzeniu urlopowym do poprawki / K. Topolska, Ł. Chruściel, A. Salamon, P. Wojciechowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 130 : 7-9.07, Tygodnik Gazeta Prawna nr 26, s. C2-C5

2. Aspiracje edukacyjno-zawodowe oraz osobiste i rodzinne dorastającej młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / J. Wielgos // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, R. 17, nr 2, s. 67-84.

3. Bezwarunkowy dochód podstawowy – przyszłość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy utopia? / M. Zarzycki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 6, s. 10-17.

4. Bibliotekarzu! To nie takie trudne, czyli samokształcenie w zawodzie / K. Pawluk // Bibliotekarz. - 2017, nr 6, s. 20-23.

E-learning w zawodzie bibliotekarza.

5. Dokumentacja towarzysząca maszynie - dawniej i dzisiaj / W. Łabanowski // Inspektor Pracy. - 2017, nr 6, s. 22-26.

Nazewnictwo i wymagania dotyczące treści dokumentu dla maszyn oraz wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych.

6. Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych / M. Gersdorf // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 6, s. 2-5.

7. Korzystasz, to płać / D. W. Kulczyński // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 25, s. 44-46.

Związki zawodowe w Kanadzie.

8. List z ZUS. Nie wszystkie wyliczenia emerytur są prawdziwe / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 150 : 30.06, s. 10.

9. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej / A. Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 6, s. 6-9.

10. Odpowiedzialność pracownika za szkody spowodowane używaniem sprzętu służbowego do celów prywatnych : orzecznictwo Sądu Najwyższego / A. Lejko // Atest. - 2017, nr 6, s. 48-49.

11. Osobowość asystenta studenta z niepełnosprawnością czynnikiem warunkującym efektywność pracy / K. Chrząszcz, A. Wojtas-Rduch, E. Czyż // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, R. 17, nr 2, s. 20-29.

12. 500+ po staremu tylko do września / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 156 : 7. 07, s. 13.

13. Porażenie prądem przy pracach instalacyjnych / W. Dębski // Atest. - 2017, nr 6, s. 48-49.

14. Pozbawienie pracownika wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę / P. Wąż // Atest. - 2017, nr 6, s. 13-15.

15. Siedż, stój, zmieniaj pozycję przy pracy / Z. Jóźwiak // Atest. - 2017, nr 6, s. 42-45.

Sposoby na uniknięcie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników.

16. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych / M. Machaj [i in.] // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, R. 17, nr 1, s. 3-13.

M.in. zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

17. System emerytalny ze zmianami, które już teraz trzeba znać / S. Puzynowska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 155 : 6.07, s. D2.

Zmiany, które wchodzą w życie od października 2017 r.

18. Świat dla robotów czy dla ludzi?/ A. Gwiazda // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 26, s. 52-54.

Postęp technologiczny a wzrost bezrobocia.

19. Uprawnienia kierownicze pracodawcy sektora prywatnego a wolność wyznawania religii w miejscu pracy w świetle orzeczeń TSUE w sprawach Achbita i Bougnaoui / G. Gospodarek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 6, s. 18-26.

20. Urlopy wypoczynkowe - praktyczne rozliczenia // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 12, s. 3-81.

21. W kwestii kryminalizacji mobbingu / E. Szynwelska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 6, s. 27-32.

22. Wypadki przy pracy : teoria, praktyka i orzecznictwo / S. Kryczka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 129 : 6.07, s. D1-D8.

23. Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - instruktaż stanowiskowy / D. Smoliński // Atest. - 2017, nr 6, s. 4-9.

24. Zmiana warunków pracy a decyzje dyrektora szkoły / P. Nowak // Inspektor Pracy. - 2017, nr 6, s. 8-10.

Zmiana treści stosunku pracy wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

25. Zmiany organizacyjne / K. Sudoł // Inspektor Pracy. - 2017, nr 6, s. 6-7.

Reorganizacja zakładu pracy - m.in. zmiany wewnętrznych przepisów prawa pracy.

26. ZUS wyrzuca emerytów z pracy / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 154 : 5.