26 czerwca - 2 lipca 2017

1. Analiza warunków pracy w centrach sterowania ruchem kolejowym / J. Radosz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 6, s. 10-14.

Badaniami objęto następujące czynniki: hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w salonie fryzjerskim / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 6, s. 5-8.

3. Bezpieczeństwo pracy w spawalni / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 24-28.

4. Bezpieczna praca w każdym wieku // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 6, s. 4-5.

Konferencja "Zarządzanie wiekiem i kształtowanie polityki prozdrowotnej w firmach i organizacjach", Katowice 31 maja 2017 r.

5. "Brakujący środek"? - młodzi ludzie z wykształceniem średnim na europejskim rynku pracy / M. Dobrzyńska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 6, s. 6-9.

6. Bhp w ogrodnictwie - praca z chemikaliami / A. Wrońska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 6, s. 24-35.

7. Magazynowanie i przetwórstwo zbóż / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 6, s. 14-16.

Bhp pracowników związanych z przemysłem obróbki ziarna.

8. Nowe podejście do organizacji bezpiecznej pracy podczas inwestycji i dużych remontów - obserwatorzy bhp / G. Garlej // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 6, s. 12-13.

9. Obniżka emerytur mundurowych / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 149 : 29.06, s. 22.

10. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni / Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 6, s. 28-33.

11. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 20-23.

12. Odpowiedzialność porządkowa pracowników / K. Wróblewski. - Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 18-19 ; nr 6, s. 24-25

Cz. 1. Rodzaje kar i przesłanki ich nałożenia ; cz. 2. Terminy nakładania kar oraz procedura odwoławcza.

13. 85. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka, J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 6, s. 23-25.

14. Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych / M. Barczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 37-38.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych.

15. 500 plus roztapia biedę / M. Bednarek // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 146. 26.06, s. 7.

16. Prace na wysokości / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 5-7.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonujących pracę na wysokościach.

17. Pracownik zakładu pogrzebowego - najważniejsze zagrożenia / J. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 6, s. 36-38.

18. Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem - przykłady praktyczne / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 10-12.

Zagrożenia wybuchem substancji palnych w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem w halach wielkokubaturowych.

19. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania po zmianach / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 13-14.

20. Stosowanie ochronników słuchu przez pracujących na wiertniach gazu z łupków / I. Warmiak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 6, s. 19-22.

21. Uprawnienia i kwalifikacje wymagane przy obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych / K. Zamajtys // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 5, s. 15-16.

22. Zarządzanie wiekiem - problem starzejącej się kadry pracowniczej / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 6, s. 17-20.

23. ZUS i lawina wniosków / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 146. 26.06, s. 7.

24. ZUS obiecuje więcej, niż może dać emerytom / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2017, nr 146 : 26. 06, s. F3.

Zawyżone prognozy emerytury dla tych, którzy już niedługo będą decydować o rezygnacji z pracy.