19 - 25 czerwca 2017

1. Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce / B. Samoraj-Charitonow // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 4, s. 13-19.

2. Emerytowani mundurowi chcą większych przywilejów / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 139. 17-18.06, s. 5.

3. Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległe / A. Sobczyk // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 5, s. 251-255.

4. Nie tak łatwo przejść na emeryturę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 140. 21.06, s. 9.

5. Nowy trend: firmy płacą swoim pracownikom za znalezienie dobrego kandydata do pracy / oprac. K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 115 : 16-18.06, Tygodnik Gazeta Prawna nr 23, s. C12-C15.

6. Polityka senioralna w kontrolach NIK / M. Smereczyńska // Kontrola Państwa. - 2017, R. 62, nr 2, s. 62-71.

Wyniki kontroli NIK dotyczące zabezpieczenia medycznego osób starszych i świadczenia im pomocy przez gminy i powiaty.

7. Praca poza normalnymi godzinami pracy osób na stanowiskach kierowniczych – uwagi de lege lata i de lege ferenda / J. Wratny // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 5, s. 230-234.

8. Praktyczne aspekty stosowania ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług / K. Schiffter // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 5, s. 241-249 summ.

9. System emerytalny a wybrane decyzje emerytalne : analiza ilościowa dla krajów europejskich / F. Chybalski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 4, s. 7-12.


10. Sytuacja majątkowa pracownika poddanego upadłości konsumenckiej / M. Świtalski // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 5, s. 235-240.

Artykuł zawiera analizę celów instytucji upadłości konsumenckiej, wskazuje na relacje do funduszów masy upadłości wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych pracownikowi, opisuje możliwe modele prowadzenia egzekucji generalnej w ramach upadłości konsumenckiej ogłoszonej wobec osoby fizycznej będącej pracownikiem, przedstawia status poszczególnych rodzajów zobowiązań powstałych, a niezaspokojonych w okresie prowadzenia postępowania upadłościowego, a także wskazuje na istniejące luki na styku regulacji prawa pracy oraz prawa upadłościowego i postuluje działania prawodawcze w tym zakresie.

11. Umowa o pracę na zastępstwo / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 24, s. 60-61.

12. Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw - wybrane przepisy przejściowe / koment. Ł. Chruściel [i in.] // Dziennik. Gazeta. Prawna. - 2017, nr 119 : 22.06, s. C11-C12.

13. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wyciąg) / koment. Ł. Chruściel [i in.] // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 119 : 22.06, s. C6-C10.

Komentarz do znowelizowanych przepisów ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

14. Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (wyciąg) / koment. Ł. Chruściel [i in.] // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 119 : 22.06, s. C1-C6.

Komentarz do znowelizowanych przepisów ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.).

15. Wiek emerytalny nie ma barw politycznych / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 24, s. 14-16.

Badania dot. postaw Polaków wobec obniżenia wieku emerytalnego.

16. Wieś największym beneficjentem 500 plus / G. Osiecki, M. Chądzyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 118 : 21.06, s. A3.

17. Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji / R. Szarfenberg // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44,
nr 4, s. 1-6.

18. Zarządzanie wiekiem w Polsce - stan i perspektywy rozwoju / I. Warwas // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 4, s. 33-38.

19. Zastosowanie funkcjonalnej analizy kanonicznej w badaniu zależności między wydatkami konsumpcyjnymi w europejskich gospodarstwach domowych / Deręgowski K. [i in.] // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 5, s. 19-37.

Wyniki badania zależności między wydatkami na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe a pozostałymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych w 27 krajach Europy w latach 2000-2010.

20. Zawody priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego : wykorzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych / P. Maleszyk // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 4, s. 20-27.