5 - 11 czerwca 2017

1. Co dalej z regulaminem pracy? / E. Podgórska-Rakiel // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 19, s. 60-61.

2. Evolution of the public-sector wage premium in Poland / G. Grotkowska, L. Wincenciak, T. Gajderowicz // Gospodarka Narodowa. - 2017, R. 28, nr 1, s. 5-31.

Kształtowanie się premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce.

3. Jak od 1 czerwca 2017 r. zmieniły się zasady zatrudniania pracowników tymczasowych / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 11, s. 10-14.

4. Jak odwołać nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 11, s. 50-57.

5. Jak rozciągała się siatka płac / M. Chądzyński, J. Kapiszewski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 106 : 2.06, s. A8.

Zróżnicowanie wynagrodzeń.

6. Jak zatrudniać młodocianych do prac sezonowych i dorywczych / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 11, s. 15-18.

7. Jakie informacje o wynagrodzeniach pracodawca powinien przekazywać związkowi zawodowemu / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 11, s. 43-44.

8. Jakie składki od wynagrodzenia za okres choroby. Przepisy nie wszystko wyjaśniają / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 110 : 8.06, s. D3.

9. Kiedy można przyznać i jak ustalać ryczałt za pracę w nocy / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 11, s. 23-26.

10. Kiedy pracownikom przysługuje rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze / M. Łukomska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 11,
s. 31-34.

Prawo przysługujące pracownikom za pracę w szczególnych warunkach, którzy nie nabyli prawa do wcześniejszej emerytury.

11. Kultura organizacyjna a postawy kadry kierowniczej w kontekście badań marketingowych / P. Tarka // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 4,
s. 24-30.

12. Mikrozus szkodliwy i niesprawiedliwy / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 23, s. 14-17.

Projekt ustawy w sprawie obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

13. Nie wiadomo, jak prowadzić ewidencję pracowników tymczasowych. Łatwo o błąd i wykroczenie / Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 110 : 8.06, s. C3.

14. Nowy wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym piersią / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 11, s. 9.

15. Od zakazu konkurencji można odstąpić / P. Janas // Rzeczpospolita. - 2017, nr 132 : 8.06, s. D5.

Zawarcie w umowie lojalnościowej klauzuli pozwalającej odstąpić od niej po zakończeniu zatrudnienia.

16. Pierwsze polskie regulacje dotyczące sygnalistów już są. A teraz czas na kolejne / J. Lasek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 106 : 2.06, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 21, s. C2-C5.

Omów. przepisów prawnych dot. kontroli wewnętrznej w bankach i firmach inwestycyjnych, m.in. ochrony sygnalistów, tzn. osób zgłaszających nieprawidłowości.

17. Płacz przewoźników, radość kierowców / M. Chudkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 23, s. 18-19.

Wynagrodzenie przewoźników w międzynarodowym transporcie drogowym.

18. Pracownicy tymczasowi na nowych zasadach / A. Ochremiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 110 : 8.06, wkł. VII s.

19. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 22, s. 60-61.

20. Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej / M. Tyrańska // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 4, s. 61-67.

21. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2017 z komentarzem : stan prawny na 5 kwietnia 2017 r. / koment. J. Goliniewska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, Dodatek, s. 5-98.

22. Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / D. Wawrzyniak // Gospodarka Narodowa. - 2017, R. 27, nr 1, s. 53-68.

23. Supermen z pośredniaka / K. Wojciechowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 106 : 2.06, s. A14-A15.

Broker edukacyjny.

24. Weryfikacja kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczących biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu / M. Hrehorowicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, R. 79, z. 1, s. 173-189.

25. Większe podwyżki emerytur / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 127 : 2.06, s. 10.

26. Wzorce zarządzania komunikacją w projekcie / K. Muszyńska // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 4, s. 30-40.

27. Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet - wnioski z analizy uwzględniającej wydajność / A. Chojecka, J. Tyrowicz // Gospodarka Narodowa. - 2017, R. 28, nr 2, s. 29-43.