29 maja - 4 czerwca 2017

1. Co zmieni się od 1 czerwca 2017 r. w zatrudnianiu pracowników tymczasowych / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, s. 8-9.

2. Jakie są konsekwencje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, s. 14-17.

3. Jak należy ustalić dzień wolny za pracę w niedzielę / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, s. 18-19.

4. Jak należy zwalniać nauczycieli wygaszanego gimnazjum / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, s. 20-21.

5. Jak rozliczać pracowników delegowanych do krajów Unii Europejskiej / M. Makowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 10,
s. 5-81.

6. Jak w 2017 r. wynagradzać egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, s. 22-25.

7. Jak wydawać świadectwa pracy w okresie przejściowym po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, s. 10-13.

8. Jak wypełnić zaświadczenie o przychodzie pracownika/zleceniobiorcy uprawnionego do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego / M. Tomaszewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

9. Koniec długiej pracy tymczasowej / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 105 : 1.06, s. B9.

Nowe zasady korzystania z pracy tymczasowej.

10. Kształtowanie wizerunku jako instrument budowania kapitału społecznego organizacji non profit / M. Pacut // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 2, s. 318-327.

11. Nadchodzi epoka niskich emerytur / M. Chądzyński, G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 102 : 29.05, s. A3.

12. Na jakiej podstawie najkorzystniej zatrudniać i prawidłowo rozliczać członków zarządu spółek kapitałowych / P. Jeżek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 9, Vademecum Kadrowego, s. 50-57.

13. Próby omijania stawki godzinowej / N. Grunwald // Inspektor Pracy. - 2017, nr 5, s. 20-21.

14. Reforma OFE od stycznia / G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 105 : 1.06, s. B1.

Omówienie projektu reformy OFE.

15. Rewolucja w rentach / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 125 : 31. 05, s. 22.

16. Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej / Ł. Paroń // Inspektor Pracy. - 2017, nr 5, s. 9-16.

17. Składki na ZUS do zmiany / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 125 : 31. 05, s. 8.

O składkach przedsiębiorców na ZUS.

18. Szef nie będzie mógł wyrzucić emeryta z pracy / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 123 : 29. 05, s. 10.

19. Towards responsible consumption - attitudes of young consumers to the idea of corporate social responsibility / R. Nowacki, K. Wasilik // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 2, s. 28-293.

W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji - postawy młodych konsumentów wobec idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

20. Urlop i wolne na oddanie krwi przy różnych stawkach wynagrodzenia w jednym miesiącu / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 105 : 1.06, s. C5.

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.

21. Wpływ chronometrażu dnia pracy na wynik pomiarów [hałasu na stanowiskach pracy] / A. Zwara // Inspektor Pracy. - 2017, nr 5, s. 26-28.

22. W szelkach, ale bez asekuracji / J. Żerański // Inspektor Pracy. - 2017, nr 5, s. 32-33.

Wypadek pracownika firmy budowlanej.

23. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy / W. Ostaszewski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 105 : 1.06, s. D1-D7.