22 - 28 maja 2017

1. Crowdsourcing - systematyczny przegląd literatury / R. Lenart-Gansiniec // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 3, s. 25-34.

2. Doskonalenie kodu kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach - case study / M. Goliński [i in.] // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 3, s. 54-59.

3. Emerytura, czyli godny wybór Polaków / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 20, s. 12-13.

Inauguracja kampanii społeczno-informacyjnej pt. "Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego".

4. The European Social Charter: challenges and opportunities. 25th anniversary of Polish membership of the Council of Europe”. Conference co-organised by the Ombudsman of Poland and the Council of Europe. Warsaw, 8 November 2016 : Opening address by Régis Brillat, Head of the Department of the European Social Charter, Executive Secretary of the European Committee of Social Rights // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 5, s. 8-9.

Przemówienie szefa Departamentu Europejskiej Karty Społecznej, Sekretarza Wykonawczego Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.

5. Factors affecting comunication quality in projects teams / M. Goliński [i in.] // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 3, s. 60-66.

Czynniki wpływające na jakość komunikacji w zespołach projektowych.

6. Inequality of pre-fiscal and post-fiscal income distribution in European Countries / E. Aksman // Ekonomista. - 2017, nr 2, s. 144-158.

Nierówności podziału dochodów brutto i netto w krajach europejskich.

7. Jak ubezpieczają się w Unii (Malta) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2017, nr 4, s. 9-11.

Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego na Malcie.

8. Kreatywność a poziom innowacyjności państw - wyniki badań / A. Strychalska-Rudzewicz // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 3, s. 47-53.

9. Kultura pracowników a efektywność ekonomiczna / B. Puczkowski // Ekonomista. - 2017, nr 2, s. 175-203.

10. Limity pracy tymczasowej surowsze, ale i tak da się je obejść / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 100 : 25.05, s. B1.

Procedury pozwalające agencjom pracy tymczasowej omijać limity zatrudnienia pracowników tymczasowych.

11. Minimalna stawka godzinowa - problemy praktyczne / E. Podgórska-Rakiel // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 20, s. 60-61.

12. Nauczyciel chroniony kodeksem? MEN wyjaśnia, wątpliwości jednak wciąż przybywa / L. Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 101 : 26-28.05, Tygodnik Gazeta Prawna nr 20, s. C2-C6.

Procedura wygaszania gimnazjów i rozwiązania kadrowe z tym związane.

13. Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych / M. Mędrala // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 26-31.

14. Od 1 czerwca karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych tylko na nowych zasadach / M. Amroziewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 100 : 25.05, s. C5.

15. Płaca minimalna: w górę czy w dół? / P. Lewandowski ; rozm. A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 120 : 25. 05, s. 15.

16. Podpora państwa solidarnego / M. Chudkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 21, s. 13-14.

Założenia europejskiego filaru praw socjalnych.

17. Podporządkowanie jako kryterium różnicowania ochrony człowieka pracy / A. Musiała // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 5,
s. 2-7.

18. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania / K. Kulig. - Cz. 1-2 // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 7-12 ; nr 5, s. 10-16.

19. Prawa zastawnicze ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 17-25.

20. Prawo do renty rodzinnej po osobie, która pobierała świadczenie emerytalne bądź rentowe na podstawie błędnej decyzji organu rentowego / G. Wolak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 32-39.

21. Szkolenie bhp i warunki pracy muszą być zrozumiałe dla cudzoziemca. Inaczej firmę czekają kłopoty / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 100 : 25.05, s. C3.

Szkolenie bhp cudzoziemców zatrudnianych w polskich firmach.

22. Świadczenia na rzecz pracowników - podatki, ZUS, ewidencja // Poradnik Gazety Prawnej. - 2017, nr 5, s. 3-97.

Świadczenia finansowane z ZFŚS oraz ze środków obrotowych.

23. 30 procent pensji. Jak żyć? / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 20, s. 10-11.

III filar emerytalny - posiedzenie zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

24. Uwolnić matki / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 101 : 26-28.05, s. A10-A11.

Programy zmierzające do aktywizacji zawodowej kobiet niepracujących z powodów rodzinnych.

25. Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego otwartego na metodzie AHP / R. Gawlik // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 1, s. 63-74.

Dokonywanie kluczowych wyborów życiowych we wczesnym stadium rozwoju zawodowego młodych Europejczyków.