24 -30 kwietnia 2017

1. Apogeum rekrutacyjne : jak Poczta Polska pozyskała 5 tys. pracowników w okresie świątecznym - studium przypadku / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 58-62.

2. Biuro, które łączy : design i technologia w firmach przyszłości / B. Parzyszek // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 27-31.

3. "Czarne łabędzie" stosunków pracy / K. W. Frieske // Dialog. - 2017, nr 1, s. 7-14.

Mechanizmy zmian społecznych oddziaływujące na stosunki pracy.

4. Czy polska szkoła nadąży za rynkiem pracy? // Dialog. - 2017, nr 1, s. 88-92.

Omów. konferencji pt. "Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy", która odbyła się 25 stycznia 2017 r.

5. Dialog społeczny w firmie o kompetencjach : wybrane przykłady / R. Towalski // Dialog. - 2017, nr 1, s. 27-33.

Próba oceny zaangażowania związków zawodowych w praktyki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi opartym na kompetencjach.

6. Empatia w finansach : budowa wewnętrznych relacji w mBanku - studium przypadku / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 52-56.

7. Europa socjalna / A. Sojewska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 98 : 27.04, s. A4.

Jednolite prawa socjalne dla wszystkich członków UE?

8. Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach // Dialog. - 2017, nr 1, s. 93-107.

Od 3.11.2016 do 26.01.2017 r.

9. Kalendarium dialogu - na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS // Dialog. - 2017, nr 1, s. 60-79.

Od 03.11.2016 do 31.01.2017 r.

10. Liczą się fakty : Performance Management w praktyce HRM / P. Jurczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 72-75.

Zarządzanie efektywnością pracowników.

11. Metryka zatrudnienia czyli nowe regulacje przy wydawaniu świadectw / M. Krzyżowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 84-87.

12. Milion emerytów pod ochroną / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2017, nr 98 : 27.04, s. C7.

13. Motyw i akcja : czyli jak pobudzić do działania siebie i innych? / A. Maruda-Sperczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 64-67.

14. Nie bój się ABW! : Activity Based Working w kreowaniu nowoczesnych miejsc pracy // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 16-21.

Idea tzw. biura elastycznego, dostosowywanie miejsc pracy do aktualnych potrzeb pracowników.

15. Obyś był szczęśliwy : jak budować uważne relacje w pracy? / J. Chybicki // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 80-82.

16. Oferta dla pracownika : czym jest marketing wynagrodzeń w organizacji? / P. Sedlak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 44-46.

17. 500+ niezagrożone, ale rodzinne bez podwyżek / K. Wójcik // Rzeczpospolita. - 2017, nr 99 : 28.04, s. C5.

Art. zawiera także opinię minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

18. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP - organ nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy / Z. Żurek // Dialog. - 2017, nr 1, s. 42-45.

19. Rewolucja w rentach / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 97 : 26. 04, s. 1.

Propozycje specjalnego zespołu rządowego.

20. Rynek pracy dla młodych // Dialog. - 2017, nr 1, s. 83-87.

Omów. konferencji pt. "Rynek pracy dla młodych - młodzi dla rynku pracy", która odbyła się 29 listopada 2016 r.

21. Rząd uszczelni 500+ / K. Wójcik // Rzeczpospolita. - 2017, nr 98 : 27.04, s. C1.

22. Rzemiosło w kształceniu zawodowym / I. Opęchowska // Dialog. - 2017, nr 1, s. 34-41.

23. Subiektywny obraz HR-owca : czym charakteryzuje się praca działu personalnego w korporacji? / D. Ludwiczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 48-51.

24. W innej przestrzeni i w innym czasie : trendy w aranżacji współczesnych przestrzeni biurowych / Z. Mikołajczyk // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 22-26.

25. Wpływ zmiany przepisów prawa pracy w okresie 2013-2016 na elastyczność i optymalizację kosztów pracy w nowoczesnych firmach: analiza wybranych zagadnień / G. Spytek-Bandurska // Dialog. - 2017, nr 1, s. 15-26.

26. Zdrowie, edukacja i emerytury w Debatach z udziałem związków i pracodawców / A. Grabowska // Dialog. - 2017, nr 1, s. 80-82.