17 - 23 kwietnia 2017

1. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997-2014 : czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? / A. Marcinkiewicz [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 105-119.

2. Czy bibliotekarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje? / B. Howorka // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 37-40.

Ocena obecnych przepisów dot. wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy.

3. Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii / M. A. Staniszewska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 75-83.

4. Destimulants for activities supporting development of employees' competencies at retail trade enterprises / P. Cyrek // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 16-29.

Destymulanty działań wspierających podnoszenie kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach handlu detalicznego.

5. Dokumentacja kadrowa w 2017 r. - jak ją prowadzić bez błędów / A. P. Kuźniar, I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 8, s. 3-81.

Ochrona danych osobowych, przepisy wewnątrzzakładowe, akta osobowe, przebieg zatrudnienia, zakończenie zatrudnienia, obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych wobec pracowników.

6. Innovations in human resource management through the creation of sustainable staff members / T. Trojanowski // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 119-128.

Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez tworzenie zrównoważonego personelu pracowniczego.

7. Jak obniżenie wieku emerytalnego wpłynie na ochronę stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 7, s. 11-14.

8. Jak ubezpieczają się w Unii (Łotwa) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2017, nr 3, s. 11-15.

Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego na Łotwie.

9. Kompetencje przedmiotowe w bibliotece naukowej / M. Bródka // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 10-14.

10. Konflikt interesów w adwokackim orzecznictwie dyscyplinarnym / W. Marchwicki, M. Niedużak // Palestra. - 2017, R. 62, nr 3, s. 5-14.

11. Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji w Polsce : krajobraz po "deregulacji" / Z. Gębołyś // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 4-9.

12. Ocena narażenia zawodowego na pyły drewna pracowników przemysłu meblarskiego w Polsce / M. Szewczyńska, M. Pośniak // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 45-60.

13. Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania / M. Smarzewski, M. Banach // Palestra. - 2017, R. 62, nr 3, s. 75-87.

14. Od wtorku organ rentowy weryfikuje po nowemu / P. Kruszalski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 78 : 21-23.04, Tygodnik Gazeta Prawna nr 16, s. C12-C15.

Nowe przepisy ustawy emerytalnej, odnośnie zmiany lub uchylenia decyzji organów rentowych.

15. Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem - wybór : stan prawny na 22 marca 2017 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 8, Dodatek, s. 2-178.

16. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2017 z komentarzem : stan prawny na 3 marca 2017 r. / koment. M. Kowalska, A. Goral // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 7, Dodatek, s. 2-83.

17. Sposoby zaspokajania potrzeb kulturalnych w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce / A. Murawska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 240-255.

18. Struktura czasu pracy pielęgniarek pediatrycznych na oddziałach szpitalnych o różnym poziomie referencyjnym / E. Smoleń, A. Ksykiewicz-Dorota // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 95-103.

19. The subjective dimension of quality of life of people aged 65+ in Poland - the selected aspects / T. Zalega // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 129-142.

Subiektywny wymiar jakości życia osób w wieku 65+ w Polsce - wybrane aspekty.

20. Wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej : rola osobowości i wybranych cech zawodowych / E. Sygit-Kowalkowska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 85-94.