3 - 9 kwietnia 2017

1. Angażujące wartości : czyli kulturowe elementy wyzwalające motywację pokolenia Y / S. Gołuchowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 34-37.

2. Cel, motywacja, wynik : jak zbudować efektywny zespół sprzedaży? / A. Grostal // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 60-64.

3. Chodzi o to, żeby język giętki... : rola komunikacji w czasach zmian / E. Mażul // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 56-59.

4. Czasy pokoleniowych zmian : demografia wyzwaniem dla polskich działów HR / S. Wojnicki // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4,
s. 18-21.

Zmiany struktury demograficznej a polityka kadrowa firm.

5. Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / A. Czubała // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 1, s. 16-22.

6. Integracja osób niepełnosprawnych : polityka społeczna i rzeczywistość / A. Ostrowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, R. 16, nr 4, s. 3-19.

M.in. zagadnienia rehabilitacji społecznej i zawodowej.

7. Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy-zlecenia / E. Przedwojska, Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 68 : 06.04, s. D1-D8.

8. Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego - wybrane zagadnienia / K. Ślebzak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 2, s. 29-41.

9. Krótsze znaczy lepsze : czym są i jakie korzyści dają mikroszkolenia? / R. St. Bokacki // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 66-69.

10. Kształtowanie postanowień układów zbiorowych pracy w sposób mniej korzystny dla pracowników niż przewidziany w przepisach rangi ustawowej - ujęcie prawno-porównawcze / A. Tyc // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 2, s. 14-21.

11. Legion młodych emerytów / M. Chądzyński, G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 68 : 06.04, s. A3.

Obniżenie wieku emerytalnego a finanse FUS.

12. Lider na indeksie : ocena menedżerów produkcji w Sanden Manufacturing Poland - studium przypadku / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 76-79.

13. Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług / K. Jaśkowski, E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 2, s. 22-28.

14. Motor rozwoju : w którą stronę zmierza funkcja zarządzania zasobami ludzkimi? / M. Prądzyński // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4,
s. 46-50.

15. Otwarcie postępowania sanacyjnego a ochrona trwałości stosunku pracy / Z. Jęcek // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 3, s. 130-135.

Celem pracy jest przedstawienie praw i obowiązków zarządcy wpływających na ochronę trwałości stosunku pracy po otwarciu postępowania sanacyjnego.

16. Percepcja wynagrodzeń : rola menedżerów w komunikowaniu pracownikom całkowitych korzyści materialnych z pracy w firmie / J. Fierla-Jakubowicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 52-54.

17. Pokojowe zakończenie współpracy : prawne aspekty porozumienia stron podczas rozwiązywania umów o pracę / M. Krzyżowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 80-84.

18. Pomiar statusu osób na rynku pracy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 / P. Lańduch // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 2, s. 99-111.

19. Powszechne prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej / D. E. Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 2, s. 7-13.

12 .01. 2017 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące obowiązku uiszczenia kosztów świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego mimo braku prawa do świadczeń. Efektem zmiany jest zwolnienie osób nieuprawnionych z obowiązku zwrotu NFZ kosztów udzielonych im świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Autor przedstawia nową regulację i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy na jej tle można mówić o powszechnym prawie do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

20. Pożądany transfer wiedzy : jak zarządzać potencjałem wysoko wyspecjalizowanych pracowników? / W. Dziwniel, M. Wykrotka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 4, s. 22-26.

21. Praktyki absolwenckie / J. Szmit - Cz. 1-3. // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 11, s. 61 ; nr 12, s. 61-62 ; nr 13, s. 61.

22. Prawo nie działa wstecz, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych owszem / Ł. Chruściel, R. Stępień // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 68 : 06.04, s. C6-C7.

Zmiany wykładni prawa i rozumienia przepisów prawa przez ZUS.

23. Problem prawnej natury obowiązku pracownika w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych / D. Klucz // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 3, s. 117-123.

Autorka analizuje obowiązek pracownika w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, którego źródeł doszukuje się w treści innych powinności pracowniczych, a w szczególności w samej formule sumiennego i starannego wykonywania pracy.

24. Przemoc w świecie pracy / B. Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 2, s. 2-6.

25. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w ujęciu powiatów / M. Malinowski // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 2, s. 52-71.

Celem artykułu jest uporządkowanie liniowe i klasyfikacja powiatów Polski Wschodniej i Północno-Wschodniej ze względu na poziom życia mieszkańców, a także przeprowadzenie analizy autokorelacji przestrzennej na podstawie syntetycznych mierników poziomu życia.

26. Quo vadis polska emeryturo, czyli ruletka pomysłów / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 13, s. 30-33.

Koszty obniżenia wieku emerytalnego i nowe propozycje zachęt do pozostania w pracy.

27. Renta z tytułu niezdolności do pracy – wymogi stażowe / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 3, s. 136-139.

Celem opracowania jest omówienie warunków uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym przede wszystkim wymogów stażowych.

28. Rząd uszczelnia 500+. Samotni rodzice pod lupę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 80: 5. 04, s. 8.

29. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zagrożenie bojkotem konsumenckim / G. Zasuwa // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 1,
s. 22-28.

30. Społeczne i ekonomiczne korzyści z zarządzania wiekiem / E. Krok // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 1, s. 28-35.

31. Wirtualny bonus emerytalny / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 64 : 5. 04, s. 8.

Bonus za późniejsze przejście na emeryturę.

32. Zawieszenie w czynnościach służbowych a byt stosunku pracy / G. Wolak // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 3, s. 124-129.