27 marca - 2 kwietnia 2017

1. Behaviour-Based Safety (BBS) : program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie / M. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 3, s. 10-14.

2. Bezpieczeństwo eksploatacji pomp ciepła i urządzeń chłodniczych - w odniesieniu do środowiska naturalnego / W. Tuchowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 3, s. 18-22.

3. Bezpieczna praca w każdym wieku // Atest. - 2017, nr 2, s. 26.

Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na temat bezpiecznej i zdrowszej pracy dla pracowników w każdym wieku.

4. Doradztwo / L. Zieliński // Atest. - 2017, nr 2, s. 50-53.

Zadania służby BHP.

5. Gospodarz domu / P. Leśniewski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 2, s. 64-67; nr 3, s. 64-66.

Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska i karta oceny ryzyka ; Cz. 2. Czynniki biologiczne.

6. International return migration and remittances : the regional perspective / J. Brzozowski [i in.] // Ekonomista. - 2017, nr 1, s. 47-66.

Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne. Determinanty decyzji emigrantów zarobkowych dotyczące powrotu do kraju oraz przesyłanych przez nich przekazów pieniężnych.

7. Maszyny do pielęgnacji trawników / W. Łabanowski // Atest. - 2017, nr 2, s. 59.

Normy regulujące temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn do pielęgnacji trawników.

8. Młode Polki stawiają na pracę. Tyle że w domu / M. Chądzyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 61 : 28.03, s. A2.

9. Okulary korekcyjne, odzież do pracy i ekwiwalent za jej pranie nie zawsze ze zwolnieniami z PIT i ZUS / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 63 : 30.03, s. C7.

10. Permanentna podróż służbowa kierowcy międzynarodowego / E. Podgórska-Rakiel // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 14, s. 62-63.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący kompleksowego uregulowania kwestii czasu pracy i płacy kierowców transportu międzynarodowego.

11. Prezes ZUS: Koszt obniżenia wieku emerytalnego to 55 mld zł, w 5 lat / G. Uścińska ; rozm. L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 75 : 30. 03, s. 11.

Rozm. z prezes ZUS.

12. Przewinienie w pracy może oznaczać nie tylko upomnienie / D. Mileczarski // Rzeczpospolita. - 2017, nr 74: 29.03, s. F4.

Procedura nakładania kar porządkowych.

13. Ręczne prace transportowe : ocena ryzyka metodą KIM / P. Kaczmarek. - Cz. 1-3 // Atest. - 2016, nr 1, s. 29-32; nr 3, s. 46-48; 2017, nr 2, s. 42-44.

14. Strzyżenie emerytów / H. Kaczmarczyk // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 14, s. 42-43.

Skutki dwustronnej umowy emerytalnej między Polską a USA dla emerytów migrantów.

15. Urządzenia do oczyszczania strumieniowo-ściernego / W. Łabanowski // Atest. - 2017, nr 2, s. 33-40.

Lista kontrolna dla maszyn odlewniczych.

16. Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych "PATRZ" w Grupie Ożarów S.A. / M. Pęciłło, A. Szczygielska, P. Pucuła // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 3, s. 15-17.

17. Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - wizualizacja procesu bhp / D. Smoliński // Atest. - 2017, nr 2, s. 22-25.

18. Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy - w Polsce i innych państwach UE / B. Krzysków // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 3, s. 23-25.

19. Zdrowie pracowników w szerszym kontekście // Atest. - 2017, nr 2, s. 16.

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy, 10 stycznia 2017 r.

20. Zeszyt z pustymi kartkami / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 14, s. 14-17.

Świadczenia 500 plus na prowincji i ich wpływ na sytuację materialną rodzin.

21. Zmiany w prawie pracy w 2017 roku / P. Wąż. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 1, s. 13-16 ; nr 2, s. 13-15.

22. Znaki i barwy bezpieczeństwa na maszynach / W. Łabanowski // Atest. - 2017, nr 2, s. 18-21.