20 - 26 marca 2017

1. Bezpieczeństwo podczas badań technicznych pojazdów / J. Bożewicz, M. Malczewski // Atest. - 2017, nr 3, s. 48-50.

2. Co to jest maszyna? : problemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE / S. Kowalewski // Atest. - 2017, nr 3, s. 4-8.

3. Dyrektorzy regionalni - błędny zapis miejsca pracy może pracodawcę sporo kosztować / red. K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 54 : 17-19.03, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 11, s. C13-C16.

Specyfika pracy dyrektorów regionalnych przemieszczających się w ramach pracy do różnych miejsc.

4. GMO w aspekcie bhp / B. Solawa // Atest. - 2017, nr 3, s. 44-46.

Genetycznie Modyfikowane Organizmy w kontekście bezpieczeństwa pracowników.

5. Gospodarz domu / P. Leśniewski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 2, s. ; nr 3, s. 64-66.

6. Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością / G. Łukasiewicz // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 2, s. 14-19.

7. Klastry ekonomii społecznej w Polsce : specyfika zjawiska oraz kierunki rozwoju / P. Nosal // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 1, s. 27-32.

8. Koniec gimnazjów - nauczyciele mogą się pożegnać z pracą bez konsultacji związkowych / red. K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 59 : 24-26.03, s. C11-C15.

Cykl artykułów dotyczących zwolnień nauczycieli w związku z reformą oświaty.

9. Nowoczesne technologie przy pozyskaniu drewna / K. Kopała // Inspektor Pracy. - 2017, nr 2, s. 25-29.

Trudne warunki pracy pilarzy.

10. Ochrona pracy kobiet w podmiotach leczniczych / R. Wójcicki // Inspektor Pracy. - 2017, nr 3, s. 14-16.

Szkodliwe czynniki biologiczne w podmiotach systemu ochrony zdrowia.

11. Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia / M. Łojko // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 2, s. 19-24.

12. Porozumienia zawarte w celu zawieszenia przepisów prawa pracy / K. Sudoł // Inspektor Pracy. - 2017, nr 2, s. 8-10.

Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy branży górniczej.

13. Postkeynesowska krytyka decentralizacji polityki społecznej i urynkowienia usług publicznych / M. Holko // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 1, s. 17-26.

14. Praktyki absolwenckie / J. Szmit - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 11, s. 61 ; nr 12, s. 61-62.

15. Prawne możliwości działania inspektora pracy / G. Włodek // Inspektor Pracy. - 2017, nr 3, s. 10-12.

W przypadku skargi z zakresu mobbingu.

16. Przyczyny i skutki wypadków przy pracy na budowach / A. Smolarz // Inspektor Pracy. - 2017, nr 2, s. 30-33.

17. Spawacz / L. Zieliński. - Cz. 1-4 // Atest. - 2016, nr 11, s. 25-29 ; nr 12, s. 13-16 ; 2017, nr 1, s. 4-6 ; nr 3, s. 39-43.

Charakterystyka zawodu spawacza, zagrożenia i środki bezpieczeństwa.

18. Społeczne konsekwencje wypadków przy pracy na przykładzie rodzin pracowników górnictwa węgla kamiennego / S. Jarosławska-Sobór // Polityka Społeczne. - 2017, R. 44, nr 1, s. 33-39.

19. Status pracy i jej pożytków : artykuł dyskusyjny / A. M. Świątkowski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 1, s. 9-16.

Praca oraz korzyści wynikające z jej wykonywania w aspekcie prawnym, ekonomicznym, socjalnym i humanistycznym.

20. Ślub jako podstawa zwolnienia pracownika od pracy / A. Duda // Inspektor Pracy. - 2017, nr 2, s. 14-16.

21. Środki chemiczne to nie zabawa // Atest. - 2017, nr 3, s. 18-19.

Zagrożenia w środowisku pracy rolnika wynikające ze stosowania środków chemicznych.

22. Ubóstwo mieszkaniowe : oblicza, trendy, wyzwania / P. Kurowski, P. Broda-Wysocki // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 2, s. 1-8.

23. Unormowania wypadku przy pracy rolniczej / G. Ślawska. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2017, nr 2, s. 20-24 ; nr 3, s. 20-24.

24. Uprawnienia przejętych pracowników / P. Bogdański // Inspektor Pracy. - 2017, nr 2, s. 11-13.

Wpływ przejęcia w trybie art. 23 k.p. zakładu pracy lub jego części na prawa pracownicze wynikające z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy obowiązujących w przejmowanym zakładzie.

25. Wsparcie pracowników sprawujących opiekę nieformalną / B. Urbaniak // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 1, s. 1-9.

26. Wybrane pronatalistyczne instrumenty polityki rodzinnej / M. Witkowska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 2, s. 24-31.

27. Wybrane środki prawne wspierające starsze osoby bezrobotne w podjęciu zatrudnienia w Niemczech / M. Paluszkiewicz // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 2, s. 32-38.

28. Wypadki przy pozyskiwaniu drewna / A. Sieradzki, J. Żerański // Inspektor Pracy. - 2017, nr 3, s. 26-30.

29. Zainwestować w bezrobotnego / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 12, s. 20-22.

Omów. posiedzenia Rady Dialogu Społecznego poświęconego sprawie usprawnienia aktywizacji bezrobotnych.

30. Zabezpieczenie emerytalne twórców i artystów / K. Zawadzki // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 2, s. 9-13.