13 - 19 marca 2017

1. Atrakcyjność polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy - przyczyny, mechanizmy, konsekwencje migracji zarobkowych / J. Szpakowska, T. Buchwald, R. Romanowski // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 2, s. 163-183.

2. Celowość wprowadzenia koncepcji flexicurity w Polsce / M. Guzikowski // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 1, s. 135-148.

3. Ekspozycja zawodowa pracowników na czynniki biologiczne w medycznym laboratorium diagnostycznym / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 5-7.

4. Emeryci bez emerytur / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 64 : 17. 03, s. 1.

Zmiany w emeryturach, które chce wprowadzić rząd.

5. Emerytury kobiet o ponad 30 proc. niższe niż mężczyzn / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 10, s. 37.

6. Jak ubezpieczają się w Unii (Luksemburg) / K. Szyszko-Głowadzka // Z Życia ZUS. - 2017, nr 2, s. 16-19.

Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego w Luksemburgu.

7. Jest dobrze, ale nadal źle / M. Chudkiewicz // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 10, s. 37.

Różnica zarobków między kobietami a mężczyznami w krajach rozwiniętych.

8. Kapitał społeczny w kontekście nierówności ekonomicznych - wybrane aspekty teoretyczne / M. Wosiek // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 2, s. 39-54.

Wpływ nierówności dochodowych na kapitał społeczny.

9. Kontrola drabin w okresie ich eksploatacji / M. Maszewski // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 24-25.

10. Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 53 : 16.03, s. D3.

11. Niepełnosprawny=pełnosprawny? Prowadzenie własnego sklepu internetowego / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 45-46.

12. Nie płacisz - oszukujesz! / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 11, s. 13-14.

Omów. konferencji na temat realizacji przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

13. Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 26-29.

14. Pomoc dla starszych i chorych / M. Czyżewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 62 : 15. 03, s. 21.

15. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 6, s. 3-81.

16. Prasy - bezpieczna eksploatacja / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 17-20.

17. Przesłanki tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata i aplikanta adwokackiego / W. Cieślak, T. Kanty // Palestra. - 2017, R. 62, nr 1/2, s. 31-38.

18. Relacje paradygmatu rozwoju trwałego z kategorią jakości życia / M. Łuszczyk // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 2, s. 25-38.

19. Ryzyko pracodawcy / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 40-41.

Wyrok sądu dotyczący rozumienia i interpretacji art. 81 § 1 kodeksu pracy: "gotowość do pracy; przestoju".

20. Skuteczne zmienianie kultury bezpieczeństwa : organizacja projektów BKB / J. Karczewski, K. Karczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 14-16.

21. Substancje niebezpieczne w drukarni / J. Szczepanik // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 31-32.

22. Transport i przeładunek materiałów niebezpiecznych - zasady postępowania / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 11-13.

23. Umowa o pracę a prawa własności intelektualnej / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 21-22.

24. Umowa zlecenia a minimalna stawka godzinowa / R. Golat // Bibliotekarz. - 2017, nr 3, s. 35-37.

25. Ustawa zasiłkowa 2017 z komentarzem : stan prawny na 17 lutego 2017 r. / koment. A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 6, Dodatek, s. 3-146.

26. Zmiany od 1 stycznia 2017 roku w zakresie umów zlecenia / K. Bidzińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 2, s. 23.