13 - 19 lutego 2017

1. Aktywizacja bezrobotnych wymaga zmian / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 10-11. 

2. Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych - jak sprawdzić, czy nauczyciel nie był karany dyscyplinarnie / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 50-57.

3. Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 10-11.

4. Czas na zewnętrznego eksperta : sprawy personalne w średniej firmie / D. Ludwiczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 42-45.

5. Emocjonalne rozterki : kształtowanie relacji w okresie rozstawania się z pracownikami / M. Grabus, J. Zasadzka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 64-67.

6. Employee advocacy w Polsce : ryzykowna promocja firmy na prywatnym profilu pracownika / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 29 : 10.02, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 6, s. C14-C22.

Wykorzystywanie przez pracodawcę prywatnego profilu pracownika na portalach społecznościowych do promowania wizerunku firmy.

7. Etyka jako wartość dodana // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 7, s. 44-45.

Kodeks etyczny w firmie PKN ORLEN.

8. Jak być liderem w świecie VUCA? : ewoluujące wyzwania, na które nie sposób się przygotować // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 34-37.

9. Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracowników w 2017 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 24-27.

10. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 43-45.

11. Jakie są obowiązki zleceniodawcy związane z prowadzeniem ewidencji godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę od 1 stycznia 2017 r. / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 17-20.

12. Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 12-16.

13. Kontrola PIP w 2017 r. - prawa i obowiązki pracodawcy / K. Czajkowska-Matosiuk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 2, s. 3-81.

14. Nieobecność usprawiedliwiona : co wpływa na absencję chorobową pracowników i jak można jej zapobiegać? / M. Zając // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 54-59.

15. Okiem kandydata : czyli preferencje pracowników wobec pracodawców / M. Zając // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 60-63.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Grupę ATERIMA w 2016 r. m.in. wśród kandydatów uczestniczących w procesach rekrutacji i selekcji realizowanych przez firmę.

16. Podążać w stronę zmieniającego się świata : jak technologia zmieni rolę działów personalnych? / P. Mazurkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 26-30.

17. Podwyżki rent i emerytur 2017 / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 34 : 10. 02, s. 10.

18. Pokontrolne spory : jakie działania przedsiębiorców kwestionuje ZUS? / Ł. Chruściel // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 84-87.

19. Praca - luksus czy przymus? : pięć scenariuszy przyszłości rynku pracy / N. Hatalska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 21-25.

20. Praca w święto w placówce handlowej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 61.

21. Pracowniku, nie daj się! / I. Kozłowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 17-19. 

Podniesienie stawki minimalnej przy umowie cywilnoprawnej.

22. Przedsiębiorco nie kombinuj! / M. Lewandowski // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 6, s. 14-16.

 Podniesienie stawki godzinowej przy umowach-zlecenia.

23. Reset w kryzysie : jak wykorzystać doświadczenia trenerów sportowych do rozwiązywania sytuacji kryzysowych? / M. Wykrotka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 46-49.

 Psychologia zarządzania zespołem.

24. Świat po technologicznym tsunami : szanse i zagrożenia przyszłości rynku pracy // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 16-20.

VI edycja Europejskiego Forum Nowych Idei.

25. Waloryzacja emerytur i rent 2017 / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 36 : 13. 02, s. 11.

26. Wartościowanie pracy : w jaki sposób dokonać pomiaru stanowisk w organizacji? / J. Kowalski // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 68-73.

27. Więcej niezależności / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 7, s. 12-15.

Wnioski z seminarium pt.: "Rada dialogu społecznego w Polsce i wybranych państwach europejskich - wzmocnienie struktur dialogu społecznego na poziomie narodowym i europejskim. Dialog społeczny dziś i jutro", 2-4 luty 2017 r.

28. Wszystkie strony wygrywają : jak przywództwo sytuacyjne pomaga zarządzać pracownikami? / D. Gimziński // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 2, s. 50-53.

29. Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne także dla opiekunów osób niepełnosprawnych / M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 21, nr 3, s. 32-34.

30. Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej / A. Kozera, J. Stanisławska, R. Głowicka-Wołoszyn // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 1, s. 77-89.

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zmian zjawiska ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2005 i 2013 w kontekście polityki spójności.

31. Zróżnicowanie podregionów Polski ze względu na zagrożenie ubóstwem / J. Zaród // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 1, s. 62-76.

Celem artykułu jest pokazanie zróżnicowania rozwoju podregionów w Polsce ze względu na wybrane cechy oraz charakterystyka obszarów najbardziej zagrożonych ubóstwem.

32. ZUS sprawdza na Facebooku / W. Andrusiewicz ; rozm. L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 38 : 15. 02, s. 8.

Rozm. z rzecznikiem ZUS.