27 stycznia - 5 lutego 2017

1. Automatyczne urządzenia do przecinania tusz zwierząt rzeźnych / W. Łabanowski // Atest. - 2016, nr 12, s. 35-40.

Lista kontrolna wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń do przecinania tusz zwierząt rzeźnych.

2. Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych / E. Dorobińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 29-30.

3. Brokerzy w przepływie wiedzy : kontekst regionalny / J. Pyka, A. Janiszewski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 280, s. 157-171.

4. D jak doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych / K. Kołdys // Atest. - 2017, nr 1, s. 50-51.

5. Dochód jako determinanta zdrowia osób starszych - perspektywa krajów "starej" i "nowej" UE / A. Jakubowska // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 6, s. 238-252.

6. Dokumentacja nieobowiązkowa, ale często niezbędna / L. Zieliński // Atest. - 2017, nr 1, s. 8-9.

Zadania służby bhp.

7. Jak nie polec na płacy minimalnej / A. Ochremiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 22 : 1.02, wkł. s. I-VIII.

Wkładka poświęcona zagadnieniom związanym z wprowadzeniem nowej wysokości płacy minimalnej.

8. Karta charakterystyki w służbie bhp / A. Łuczak. - Cz. 1-3 // Atest. - 2016, nr 7, s. 4-6 ; nr 10, s. 24-26 ; 2017, nr 1, s. 29-30.

Obowiązujące akty prawne dotyczące Karty charakterystyki, dokumentu informującego o zagrożeniach chemicznych w przedsiębiorstwach. Cz. 2: Klasyfikacja i oznakowanie produktu. Cz. 3: Sekcja 3 - skład/informacja o składnikach.

9. Konserwator w spółdzielni mieszkaniowej / P. Leśniewski. - Cz. 1-4 // Atest. - 2016, nr 10, s. 64-67 ; nr 11, s. 64-67 ; nr 12, s. 64-67 ; 2017, nr 1, s. 64-65.

Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska i karta oceny ryzyka ; Cz. 2. Karta oceny ryzyka (cd.), ocena ryzyka dla czynników biologicznych ; Cz. 3. Ocena ryzyka dla czynników biologicznych (cd.) ; Cz. 4. Narażenie na hałas i program działań naprawczych.

10. Korzystna zmiana : jak wdrażać kulturę coachingową w organizacjach? / J. Kucharczyk-Capiga // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 16-19.

11. Kto zyska, kto straci? : prognozy wynagrodzeń w 2017 roku w zależności od branż i stanowisk / P. Rejmer // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 34-37.

12. Maszyny do ciast nadziewanych i tart / W. Łabanowski // Atest. - 2017, nr 1, s. 35-40.

Lista kontrolna dla maszyn w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych zajmujących się produkcją artykułów spożywczych.

13. Metoda oceny ryzyka personalnego w organizacji / M. Czerska, R. Rutka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 280, s. 21-33.

14. Minimum 13 zł  :  jakie zmiany w umowach zlecenia i o świadczenie usług przyniósł rok 2017?  / K. Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 80-83.

15. (Nie)wydrążeni ludzie : jak wykorzystać potencjał pracowników 50 plus? / W. Dziwniel // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 54-58.

16. Normy dotyczące hałasu emitowanego przez maszyny  /  W. Łabanowski  //  Atest.  - 2016, nr 12, s. 59-60.

17. Normy dotyczące miesiarek / W. Łabanowski // Atest. - 2017, nr 1, s. 59.

Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny przy projektowaniu i produkcji miesiarek w przemyśle spożywczym.

18. Nowy rekord emerytury z ZUS / 4 grosze miesięcznie / J. Petelczyc ; rozm. A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 22 : 27. 01, s. 12.

19. Od pozyskania do zatrzymania : wyzwania rekrutacyjne na nowy rok / P. Mazur // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 45-49.

20. Optymalizacja procesu rekrutacji : w jaki sposób poprawić wskaźniki rekrutacyjne? / S. Dziedziak, K. Skwarko // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 64-67.

21. O wykonywaniu zawodu adwokata w formie spółki kapitałowej / P. Lewandowski // Palestra. - 2016, R. 61, nr 12, s. 42-49.

22. Pod czujnym okiem superwizora : czym jest superwizja w coachingu i kiedy ją stosować? / K. Dujanowicz, A. Chraniuk // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 20-24.

23. Porozumienie bez przemocy : jak rozwiązywać konflikty w firmie? / J. Berendt, M. Panas, V. Lorenc // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 40-44.

24. Potwierdzenie warunków zatrudnienia na piśmie przed dopuszczeniem do pracy / J. Lenczewska // Atest. - 2017, nr 1, s. 52-53.

25. Praktyki gromadzenia oraz dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie branży kreatywnej / A. Pietroń-Pyszczek, N. Selinger // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - 2016, z. 280, s. 132-142.

26. Programista z Javą czy C++ : jakich kompetencji poszukują pracodawcy z branży IT i jak starają się je pozyskać? / J. Kotzian // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 50-53.

27. 79 000 kontroli // Atest. - 2017, nr 1, s. 31.

Kontrolne i prewencyjne działania Państwowej Inspekcji Pracy.

28. Spawacz / L. Zieliński. - Cz. 1-3 // Atest. - 2016, nr 11, s. 25-29 ; nr 12, s. 13-16 ; 2017, nr 1, s. 4-6.

Charakterystyka zawodu spawacza.

29. Społeczności wirtualne i otwarte innowacje - perspektywa organizacji publicznych / R. Lenart-Gansiniec // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 280, s. 82-93.

30. Sprawność organizacji : czyli jak oceniać efektywność zadaniową pracowników? / K. Meysztowicz, S. Mickiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 59-63.

31. Szybko, tanio i wszystko..., czyli czego od służby bhp oczekują pracodawcy / R. Kozela // Atest. - 2017, nr 1, s. 42-43.

32. Transakcja w relacjach : czy warto znać i stosować analizę transakcyjną w organizacjach? / W. Grabarczyk-Kostka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 1, s. 68-71.

Wykorzystanie analizy transakcyjnej w zarządzaniu personelem.

33. Wypadek przy pracy - wypadek komunikacyjny / A. Lejko // Atest. - 2017, nr 1, s. 61-62.

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

34. Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu absencji / A. Lejko // Atest. - 2016, nr 12, s. 61-62.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

35. Zakłucia i zranienia w sektorze opieki zdrowotnej / E. Tarczoń. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 11, s. 4-6 ; nr 12, s. 4-6.

36. Znaczenie wiedzy w procesie umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw / R. Kmieciak, A. Michna // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 280, s. 58-68.

37. Z problematyki zatrudnienia cywilnoprawnego w polskim porządku prawnym / A. Bigaj // Palestra. - 2016, R. 61, nr 12, s. 58-65.