13-19 stycznia 2017

1. 500+ blaski i cienie / T. Pietryga // Rzeczpospolita. - 2017, nr 12 : 16.01, s. A11.

2. Dialog społeczny w Irlandii / K. Kichewko // Dialog. - 2016, nr 4, s. 16-27.

3. Directivity of hearing of auditory danger signal emitted by overhead crane / R. Młyński, E. Kozłowski // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 589-597.

Kierunkowość słyszenia dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa emitowanego przez suwnicę.

4. Emerytury // Dialog. - 2016, nr 4, s. 87-90. 

Debata pt.: "Czy możemy mieć wyższe emerytury? - reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?", 22 września 2016 r.

5. Godna praca w globalnych łańcuchach dostaw / P. Ostrowski // Dialog. - 2016, nr 4, s. 46-49.

Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy w cywilizowaniu warunków pracy w ramach globalnych łańcuchów dostaw.

6. Health literacy jako element polskiego systemu opieki profilaktycznej nad pracownikami / M. Dobras // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 681-689.

7. Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach // Dialog. - 2016, nr 1, s. 100-109 ; nr 3, s. 99-108 ; nr 4, s. 96-109.

Od 2.11.2015 r., od 10.05.2016 r., od. 8.08.2016 r.

8. Kalendarium dialogu - na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS // Dialog. - 2016, nr 1, s. 85-89 ; nr 3, s. 65-87 ; nr 4, s. 56-74.

Od 14.12.2015 r., od 9.5.2016 r., od. 2.8.2016 r.

9. Komisja Kodyfikacyjna i nie tylko / Z. Żurek // Dialog. - 2016, nr 4, s. 30-34.

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy nad zmianami w Kodeksie Pracy.

10. Koniec OFE. Karuzela zmian w emeryturach / A. Popiołek // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 15: 19. 01, s. 21.

11. Konsultacje w praktyce RDS  [Rady Dialogu Społecznego] / P. Wołejko // Dialog. - 2016, nr 4, s. 41-45.

12. Metoda oznaczania 1,2:3,4-Diepoksybutanu w powietrzu na stanowiskach pracy / J. Kowalska, A. Jeżewska // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 645-652.

13. Outdoor work and solar radiation exposure : evaluation method for epidemiological studies / A. Modense [et al.] // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 577-587.

Praca na wolnym powietrzu a narażenie na promieniowanie słoneczne : metoda oceny do stosowania w badaniach epidemiologicznych.

14. Partnerzy społeczni i rząd w telewizyjnej Debacie Trójstronnej / A. Grabowska // Dialog. - 2016, nr 4, s. 82-86.

15. Praktyka zawodowa i staż pracy w ochronie zdrowia a wiedza studentów kierunków medycznych o wybranych procedurach higieny rąk / A. Różańska, J. Wójkowska-Mach, M. Bulanda // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 623-633.

16. Prezydent: orzeczenie sądu zamiast świadectwa pracy : eksperci: zmiana pomocna, ale czy niezbędna / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 9 : 13.01, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 2, s. C13-C21

Omów. projektowanych zmian dot. zasad wydawania świadectw pracy.

17. Projekt ustawy o związkach zawodowych w opiniach związków i pracodawców / A. Grabowska // Dialog. - 2016, nr 4, s. 35-40.

18. Pierwszy rok Rady Dialogu Społecznego : 12 miesięcy nowej formuły dialogu w zarysie / I. Zakrzewska // Dialog. - 2016, nr 4, s. 75-81.

19. Rada Dialogu Społecznego - podsumowanie / Dialog. - 2016, nr 4, s. 91-95.

Debata pt.: "Polski dialog społeczny - zmiana - praktyka - prognoza", 12 października 2016 r.

20. Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training / A. Golińska-Zach [et al.] // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 567-575.

Uczulenie na alergeny zawodowe wśród uczniów fryzjerskich przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu.

21. Strategie prewencji urazów związanych z pracą u fizjoterapeutów / E. Mikołajewska // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 673-679.

22. Uwagi o możliwym współdziałaniu związków zawodowych z wykonawcą przy ubieganiu się o zamówienie publiczne w interesie zbiorowym pracowników / A. Pietrasik // Dialog. - 2016, nr 4, s. 28-29.

23. Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych open space - wyniki badań pilotażowych / W. Mikulski // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 653-662.

24. Wcześniej na wyższą emeryturę? : czyli - pytania o pieniądze / A. Grabowska // Dialog. - 2016, nr 4, s. 50-53.

Problemy związane z obniżeniem wieku emerytalnego, pracą emerytów i wysokością emerytury.

25. Wspomaganie zarządzania różnorodnością metodami heurystycznymi / W. Jagodziński, H. Wojtaszek, P. Królak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 9, s. 19-27.

26. Wyzwania medycyny pracy wobec problemu chorób związanych z pracą oraz starzenia się populacji osób pracujących : dalszy kierunek rozwoju i celowe zmiany w opiece profilaktycznej nad pracującymi w Polsce /  A. Marcinkiewicz [i  in.] // Medycyna  Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 691-700.

27. Zarządzanie paleniem tytoniu w jednostkach służby więziennej - opis i efekty programu promocji zdrowia / K. Puchalski, E. Korzeniowska // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 605-621.

28. Zasoby osobiste a negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych u ratowników medycznych / N. Ogińska-Bulik // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 635-644.

29. Zdrowie i jakość życia a aktywność zawodowa / M. Kowalska, S. Szemik // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 663-671.

30. Zmiany w emeryturach mundurowych / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 14: 18. 01, s. 20.

31. Zmiany w umowach o pracę na czas określony - odpowiedź na potrzeby partnerów społecznych / M. Gładoch // Dialog. - 2016, nr 4, s. 6-15.