6 -12 stycznia 2017

1. 20 lat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS / M. Nietopiel // Prewencja i Rehabilitacja. - 2016, nr 2-3, s. 3-13.

2. Awans naukowy kobiet - czy coś się zmieniło? / P. Rodzik // Nauka. - 2016, nr 4, s. 93-110.

Charakter zmian w strukturze awansu naukowego kobiet w ostatnich latach.

3. Bhp w branży chemicznej / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 6-8.

4. Co powinno się zrobić po rekrutacji pracownika / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 12, s. 31-33.

5. Czasowe powierzenie innej pracy / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 14-15.

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

6. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 12, s. 645-648.

7. Czas pracy maszynistów – uwagi de lege lata i de lege ferenda / W. Paszowski // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 12, s. 637-644.

Celem opracowania jest przedstawienie niektórych problemów dotyczących czasu pracy maszynistów na gruncie Kodeksu pracy oraz koncepcji autonomicznej regulacji czasu pracy maszynistów opracowanej w 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Analizie poddane zostały zagadnienia norm czasu pracy i odpoczynku z uwzględnieniem sytuacji zatrudnienia maszynisty przez więcej niż jednego pracodawcę.

8. Dawać pieniądze na dzieci? Tak, ale sprawiedliwie ; rozm. / I. Leszczyna ; rozm. D. Wielowieyska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 8 : 11.01, s. 16.

Rozm. b. wiceminister finansów, posłanką PO, która uważa, że należy zmodyfikować program Rodzina 500+ tak, żeby kobiety nie rezygnowały z pracy.

9. Detektory gazów w roli podstawowych narzędzi do kreowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 36-37.

10. Kto może skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego / D. Dera // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 12, s. 3-8.

11. Kultura organizacji wirtualnych : charakterystyka e-kultury / H. Bulińska-Stangrecka // Acta UL, Folia Oeconomica. - 2016, z. 3(321), s. 55-69.

12. Nie tak łatwo uchylić zbędne regulaminy pracy i płac / J. Torbé // Rzeczpospolita. - 2017, nr 9 : 12.01, s. D7.

Od 2017 r. firmy zatrudniające do 49 pracowników nie muszą posiadać regulaminów pracy ani wynagradzania, ale wcześniej wprowadzone regulaminy zachowują ważność.

13. Ocena ryzyka zawodowego metodą binarną dla stanowiska brukarz / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 26-31.

14. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 20-25.

15. Organizacje i instytucje - system wsparcia osób z niepełnosprawnościami czy kontroli społecznej? / G. Marcin // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, R. 16, nr 3, s. 25-41.

16. Otwieramy pralnię chemiczną / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 44-47.

Wskazówki dla osób zakładających pralnię chemiczną i zatrudniających osoby niepełnosprawne.

17. Państwo daje podwyżki / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 9: 12. 01, s. 8.

18. Praca w niedzielę lub święta / A. Różańska-Prawdzik // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 16-17.

19. Procedura po wypadku przy pracy / M. Terlikowska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 7 : 10.01, s. F4.

20. Relacja pomiędzy art. 362 a art. 1671 KP / J. Witkowski // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 12, s. 632-636 summ.

Ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) wprowadziła do Kodeksu pracy instytucję jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Instytucja ta jest wciąż stosunkowo nowa i dlatego jej stosowanie wiąże się z wieloma praktycznymi wątpliwościami. Jedną z nich jest relacja pomiędzy art. 36.2 a art. 167.1 KP. Artykuł stanowi próbę analizy tej właśnie relacji.

21. Rośnie dług alimenciarzy / M. Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 8 : 11.01, s. 11.

22. Składka wypadkowa - o czym warto pamiętać // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 12, s. 14.

23. Stwierdzenie choroby zawodowej / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 40-41.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przesłanek stwierdzenia wystąpienia u pracownika choroby zawodowej.

24. Śmiertelny wypadek w galwanizerni / J. Żerański // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 42-43.

Opinia inspektora PIP.

25. Ubezpieczenie zdrowotne w praktyce / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 12, s. 9-13.

26. Utrzymanie czystości w miejscu pracy / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 12, s. 11-13.

Wpływ utrzymania czystości i porządku w miejscu pracy na komfort pracy pracowników.

27. W 2017 r. emerytów i rencistów czekają korzystne zmiany / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 8 : 12.01, s. D1-D8.

Omów. zmian w przepisach emerytalnych wchodzących w życie w 2017 r.

28. Wpływ zmian w strukturze pracujących na konwergencję kapitału ludzkiego w Polsce i Europie / E. Kusideł, A. Gajdos // Acta UL, Folia Oeconomica. - 2016, z. 3(321), s. 71-88.

29. Zasady powierzania pracownikom innej pracy / R. Golat // Bibliotekarz. - 2016, nr 12, s. 34-36.

Powierzenie pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

30. Zmiany w dziedziczeniu emerytur / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 8: 11. 01, s. 22.

31. Zmiany przychodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników / W. Łuczka, L. Jabłońska-Porzuczek // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 12, s. 30-44.

Kształtowanie się przychodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego w latach 2003-2013.