30 grudnia 2016 - 5 stycznia 2017

1. Bezpieczeństwo pracy w sektorze utrzymania i eksploatacji kolei / K. Warmiński // Atest. - 2016, nr 11, s. 20-23.

2. Bezpiecznie na torach / R. Kozela // Atest. - 2016, nr 11, s. 42-45.

Wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac przy budowie linii kolejowej, realizowanych przez firmę Trakcja PRKiL.

3. Budżet rolny w Polsce w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na ubezpieczenie społeczne rolników / A. Czyżewski // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2016, nr 57, s. 7-23.

4. Czy warto rozwiązywać konflikty z pracownikami w drodze mediacji / A. Koźmińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 21, s. 16-19.

5. Dokumenty i rejestry prowadzone przez służbę bhp / L. Zieliński // Atest. - 2016, nr 11, s. 8-9.

6. Firmom rosną składki na ZUS / P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 3 : 4.01, s. 7.

7. Ile o działaniach samorządów muszą wiedzieć związki zawodowe / L. Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 3 : 4.01, s. D1-D8.

Uprawnienia związków zawodowych w zakresie opiniowania założeń i projektów aktów prawnych dotyczących relacji pracownik - pracodawca.

8. Jakie ułatwienia dla pracodawców od 1 stycznia 2017 r. przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 21, s. 9-11.

9. Jak przygotować się do zmian w zakresie płacy minimalnej dla zleceniobiorcy w 2017 r. / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 21, s. 12-15.

10. Jak ustalać wymiary czasu pracy w 2017 r. / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 21, s. 50-57.

11. Jak ustalić wynagrodzenie w umowie o pracę / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 21, s. 23-26.

12. Kiedy świąteczne prezenty dla pracowników i zleceniobiorców podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 21, s. 58-65.

13. Kiedy zapłacone za zleceniobiorcę zaległe składki ZUS w części przez niego finansowanej podlegają oskładkowaniu / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 21, s. 31-33.

14. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna / R. Piotrowicz // Prewencja i Rehabilitacja. - 2016, nr 2-3, s. 19-24.

Rehabilitacja lecznicza.

15. Konserwator w spółdzielni mieszkaniowej / P. Leśniewski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 10, s. 64-67 ; nr 11, s. 64-67.

Karta charakterystyki stanowiska i karta oceny ryzyka. Cz. 2: Karta oceny ryzyka (cd.), ocena ryzyka dla czynników biologicznych.

16. Maszyna do wiercenia rdzeniowego / W. Łabanowski // Atest. - 2016, nr 11, s. 35-39.

Lista kontrolna wymagań bezpieczeństwa dla maszyn do wiercenia otworów w budownictwie.

17. Niech zapłacą inni / K. Wojciechowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 4 : 5-8.01, s. A2-A3.

Skutki zmiany w przepisach dot. płacy minimalnej.

18. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne świadczona w ramach kary ograniczenia wolności / P. Wąż // Atest. - 2016, nr 11, s. 13-16.

19. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej / M. Liedtke // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 11, s. 25-28.

20. Odpowiedzialność pracodawcy za napad na pracownika / A. Lejko // Atest. - 2016, nr 11, s. 61-62.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

21. Praca czy opieka? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 2 : 2. 01, s. 8.

Aktywność zawodowa kobiet.

22. Praktyka w zakresie zarządzania wiekiem w wybranych przedsiębiorstwach / A. Skład // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 11, s. 16-20.

23. Program rehabilitacji narządu głosu w ramach prewencji rentowej ZUS / A. Szkiełkowska // Prewencja i Rehabilitacja. - 2016, nr 2-3, s. 25-28.

Rehabilitacja lecznicza.

24. Rewolucja w emeryturach / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 2 : 2. 01, s. 1.

Na podstawie dokumentu przesłanego do Sejmu przez rząd.

25. Rola lekarza orzecznika w procesie orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej / A. Winciunas // Prewencja i Rehabilitacja. - 2016, nr 2-3, s. 14-19.

26. Ubezpieczenie wypadkowe rolników w prawie włoskim / A. Kapała // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2016, nr 57, s. 81-97.

27. Wellbeing Tree : narzędzie promocji dobrostanu pracowników : europejska perspektywa sieci PEROSH / Z. Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 11, s. 6-7.

28. Założenia metodyczne dla definiowania faz wdrażania zarządzania procesowego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / L. Winiowski // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 11, s. 21-27.

29. Zasadność okresowych ocen dziennikarzy telewizyjnych na przykładzie Telewizji Katowice / A. Fudala-Barańska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 5, s. 29-41.

30. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - jak prawidłowo ustalić obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 22, s. 6-81.

31. Zmiany w zasiłku macierzyńskim dla rolników od 1 stycznia 2016 r. / K. Rodak // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2016, nr 57, s. 61-80.