Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Umkehr einleiten - Arbeitslosenversicherung stärken

Gerhard Bäcker // Soz. Sicherh. - 2018, nr 10, s. 349-354, rys.

Zmiany wprowadzić - wzmocnić ubezpieczenie od bezrobocia. => CZYTAJ

 

2. Alternativen zu Hartz IV : Wohngeld und Kinderzuschlag verbessern

Martin Künkler // Soz. Sicherh. - 2018, nr 10, s. 355-360, rys.

Alternatywa wobec Hartz IV: poprawić zasiłek mieszkaniowy i dopłatę na dzieci. => CZYTAJ

 

3. Wohlstand für alle? Die Entwicklung einkommensschwacher Haushalte seit 2005

Barbara Binder, Andreas Haupt // WSI Mitt. - 2018, nr 5, s. 358-369, rys. tab. bibliogr.

Dobrobyt dla wszystkich? Rozwój słabych pod względem dochodowym gospodarstw domowych od 2005. => CZYTAJ

 

4. Europäischer Tarifbericht des WSI – 2017/2018 : Lohnentwicklung und Ungleichheitsdynamiken

Malte Lübker, Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2018, nr 5, s. 401-412, rys. tab. bibliogr.

Europejskie doniesienia WSI dotyczące układów taryfowych 2017/2018 : rozwój płac i dynamika nierówności. => CZYTAJ

 

5. Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in Deutschland

Anita Tiefensee, Dorothee Spannagel // WSI Mitt. - 2018, nr 5, s. 413- 419, rys. bibliogr.

Nierówności dochodów i majątku w Niemczech. => CZYTAJ