Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Beiträge, Mindestlohn, Mutterschutz, Entgeltgleichheit. Neues im Bereich Arbeit

Rolf Winkel, Hans Nakielski // Soz. Sicherh. - 2018, nr 1, s. 9-13, tab.

Składki, płaca minimalna, ochrona macierzyństwa, równość płac. Nowości w obszarze pracy. => CZYTAJ

 

2. Neuerungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung

Rolf Winkel // Soz. Sicherh. - 2018, nr 1, s. 19-20.

Nowości w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym. => CZYTAJ

 

3. Varieties of Capitalism im Krankenhaussekter? Gewerkschaftsstrategien in Deutschland und Groβbritannien

Nele Dittmar, Vera Glassner // Ind. Bez. - 2017, nr 4, s. 393-410 bibliogr.

Różne warianty kapitalizmu w sektorze szpitalnym? Strategie związków zawodowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

4. Kommunale Arbeitgeberverbände und die Privatisierung öffentlicher Dienste: Auswirkungen auf Verbandsstruktur und -politik

Markus Hoppe // Ind. Bez. - 2017, nr 4, s. 431-449, rys. tab. bibliogr.

Komunalne organizacje pracodawców i prywatyzacja służb publicznych: oddziaływanie na struktury stowarzyszeń i politykę. => CZYTAJ