Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Trends in der Beschäftigung Älterer. Rahmenbedingungen für betriebliche Personalpolitik

Ulrich Walwei // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 3-11, rys. tab. bibliogr.

Trendy w zatrudnieniu starszych pracowników: warunki ramowe dla zakładowej polityki personalnej. => CZYTAJ

 

2. Verlängerte Erwerbsbiografien: Triebkräfte, Grenzen, soziale Ungleichheiten

Martin Brussig // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 12-19, rys. bibliogr. 

Wydłużone biografie zatrudnieniowe: czynniki sprawcze, ograniczenia, nierówności socjalne. => CZYTAJ

 

3. Konstanz altersgerechter Massnahmen trotz steigender Beschäftigung Älterer

Lutz Bellmann, Sandra Dummert, Ute Leber // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 20-27, rys. tab. bibliogr. 

Stagnacja w zakresie dostosowanych do wieku działań skierowanych do personelu, pomimo wzrostu liczby pracowników w starszym wieku. => CZYTAJ

 

4. Herausforderungen und Handlungsbedarfe einer alterns- und altersgerechten Arbeitsgestaltung

Götz Richter, Inga Mühlenbrock // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 28-35, rys. tab. bibliogr. 

Wyzwania i zapotrzebowanie na działania dotyczące kształtowania pracy zgodnego z wiekiem. => CZYTAJ

 

5. Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Generationen. Die Bedeutung von Führung

Christina Stecker, Clemens Zierler // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 36-43, rys. tab. bibliogr.

Zachowanie zdolności pokoleń do pracy. Znaczenie zarządzania. => CZYTAJ

 

6. Betriebliche Entgeltgerechtigkeit in altersgemischten Belegschaften

Klaus Schmierl // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 44-50 bibliogr. 

Sprawiedliwość systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach ze zróżnicowanymi pod względem wieku pracownikami. => CZYTAJ

 

7. Vom Einzelfall zum systematischen Alter(n)smanagement in KMU

Sebastian Brandl, Peter Guggemos, Ingo Matuschek // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 51-58 bibliogr. 

Od pojedynczego przypadku do systematycznego zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. => CZYTAJ

 

8. Karriere 50plus - neue Perspektiven schaffen. Erste Ergebnisse einer qualitativen Branchenerhebung

Christiane Debler [et al.] // WSI Mitt. - 2018, nr 1, s. 59-65 bibliogr. 

Kariera 50plus - stworzenie nowych perspektyw kariery. Pierwsze wyniki jakościowego badania branżowego. => CZYTAJ

 

9. Nordische Gewerkschaften unter Druck. Der Angriff rechter Parteien  auf das Gent-System in Schweden und Dänemark

Frank Bandau // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 96-104, rys. tab. bibliogr.

Nordyckie związki zawodowe pod presją. Atak partii prawicowych na gent-system w Szwecji i Danii. => CZYTAJ

 

10. Probleme der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

Olaf Struck // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 105-113 bibliogr. 

Problemy z integracją uchodźców z rynkiem pracy. => CZYTAJ

 

11. Der Einfluss betrieblicher Strukturen auf die Verdienste von Frauen und Männern. Ergebnisse der Betriebsbefragung des Soziooekonomischen Panels (SOEP- LEE)

Anne Busch Heizmann, Timothy Rinke // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 114 -123, rys. tab. bibliogr. 

Wpływ struktury firm na zarobki kobiet i mężczyzn. Wyniki powiązanego badania pracodawców i pracowników - Społeczno-Ekonomiczny Panel (SOEP –LEE). => CZYTAJ

 

12. WSI-Mindestlohnbericht 2018: Preisentwicklung dämpft reale Lohnzuwächse 

Malte Lübker, Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 124-131, rys. tab. bibliogr. 

Raport WSI dotyczący płacy minimalnej w 2018 roku: rozwój cen tłumi realny wzrost płacy.  => CZYTAJ

 

13. Tarifpolitischer Jahresbericht 2017: Gedämpfte Reallohnzuwächse

Thorsten Schulten // WSI Mitt. - 2018, nr 2, s. 132-139, rys. tab. bibliogr. 

Roczny raport na temat polityki układów zbiorowych pracy w 2017 r. : przytłumiony wzrost płacy realnej.  => CZYTAJ