Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Comment la professionnalisation à l’université s’articule aux initiatives européennes et internationales. Une comparaison France/République tchèque

J. Kavka // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 19-38, tab. bibliogr.

Jak profesjonalizacja na uniwersytecie łączy się z europejskimi i międzynarodowymi inicjatywami. Porównanie sytuacji we Francji i Republice Czeskiej. => CZYTAJ

 

2. Entre universitarisation et « professionnalisation » : la formation des assistant-e-s de service social, en France et en Italie

R. Iori // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 39-58 bibliogr.

Między akademizacją a "profesjonalizacją": szkolenie asystentów/ek socjalnych we Francji i we Włoszech.  => CZYTAJ

 

3. De la professionnalité des étudiants à leur employabilité, n’y a-t-il qu’un pas ?

C. Béduwé, V. Mora // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 59-77

Od profesjonalizmu studentów do ich zdolności do zatrudnienia, czy jest tylko jeden krok? => CZYTAJ

 

4. L’alternance à l’université, quel effet propre sur l’insertion ?

N. Beaupère, X. Collet, S. Issehnane // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 79-97, rys. tab. bibliogr.

Kształcenie naprzemienne na uniwersytecie, jaki ma wpływ na wejście na rynek pracy? => CZYTAJ

 

5. Fabriquer/devenir un enseignant du supérieur professionnalisant. Le tutorat en IUT 

S. Tralongo // Formation Empl. - 2017, nr 138, s. 165-183, tab. bibliogr.

Stworzyć/zostać nauczycielem profesjonalnego przełożonego. Opieka dydaktyczna w Uniwersyteckim Instytucie Technologii. => CZYTAJ