Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Les allegements permanents des charges salariales pour travailleurs âgés. Un instrument efficace pour maintenir l’emploi et retarder la prepension? / Andrea Albanese, Bart Cockx

Rev. Belge Secur. Soc. - 2016, nr 3, s. 353-373, rys. bibliogr.

Stałe obniżki składek na ubezpieczenia społeczne dla starszych pracowników. Skuteczny instrument utrzymywania zatrudnienia i opóźnienia wcześniejszej emerytury? => CZYTAJ

 

2. Le crédit-temps fin de carrière. Prolonge-t-il la carrière professionnelle? / Andrea Albanese, Bart Cockx, Yannick Thuy

Rev. Belge Secur. Soc. - 2016, nr 3, s. 375-395, rys. bibliogr.

Kredyt czasowy końca pracy zawodowej. Czy przedłuża on karierę zawodową pracowników? => CZYTAJ

 

3. L’origine technicoadministrative de la sécurité sociale en Belgique. Un récit de guerre particulier / Raphael Van Lerberge

Rev. Belge Secur. Soc. - 2016, nr 3- s. 397-439.

Techniczno-administracyjnie pochodzenie zabezpieczenia społecznego w Belgii. Szczególna historia wojenna. => CZYTAJ

 

4. Proposition de révision de la législation européenne en matière de coordination des systèmes de securité sociale : examen critique spécifiquement axé sur la Belgique / Frederic de Wispelaere, Josef Pacolet

Rev. Belge Secur. Soc. - 2016, nr 3, s. 443-475 bibliogr.

Propozycja nowelizacji europejskiego prawodawstwa dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: analiza krytyczna szczególnie skoncentrowana na Belgii. => CZYTAJ