Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Government employers in Sweden, Denmark, Norway: the use of power to control wage and employment conditions

Nana Wesley Hansen, Asmund Arup Seip // Eur. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 73-89, tab. bibliogr. 

Pracownicy rządowi w Szwecji, Danii i Norwegii: wykorzystanie władzy do kontroli wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia. =>  CZYTAJ

 

2. Licensed to skill? The impact of occupational regulation on fitness instructors

Caroline Lloyd, Jonathan Payne // Eur. J. Ind. Relat. - 2018, nr 1, s. 91-108, tab. bibliogr. 

Licencja na umiejętności? Wpływ licencji zawodowej na instruktorów fitnessu. => CZYTAJ

 

3. Household search or individual search: does it matter?

Luca Flabbi, James Mabli // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr 1, s. 1-46, rys. tab. bibliogr. 

Model poszukiwań na poziomie gospodarstwa domowego czy indywidualnym? => CZYTAJ

 

4. Bias in returns to tenure when firm wages and employment comove: a quantitative assessment and solution

Andy Snell [et al.] // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr 1, s. 47-74, rys. tab. bibliogr. 

Stronniczość w zwrocie ze stażu pracy w przypadku, gdy zarobki i zatrudnienie współgrają: ocena i rozwiązanie ilościowe. => CZYTAJ

 

5. Imperfect monitoring of job search: structural estimation and policy design

Bart Cockx [et al.] // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr 1, s.75-120, rys. tab. 

Niedoskonała obserwacja szukania pracy: szacunki strukturalne i plan polityki. => CZYTAJ

 

6. Do job networks disadvantage women? Evidence from a recruitment experiment in Malawi

Lori Beaman, Niall Keleher, Jeremy Magruder // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr 1, s. 121-158, rys. tab. bibliogr. 

Czy sieć kontaktów zawodowych działa na niekorzyść kobiet? Wyniki eksperymentu rekrutacyjnego w Malawi. => CZYTAJ

 

7. Minimum wages and firm value

Brian Bell, Stephen Machin // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr 1, s.159-195, rys. tab. 

Wynagrodzenie minimalne a wartość firmy. => CZYTAJ

   

8. Managing careers in organizations

Rongzhu Ke, Jin Li, Michael Powell // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr 1, s. 197-252, rys. bibliogr. 

Zarządzanie karierą w organizacji.  => CZYTAJ

 

9. Advertising and labour market matching: a tour through the times

Jed DeVaro, Oliver Gürtler // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr 1, s. 253-307, rys. tab. bibliogr.

Ogłoszenia a dopasowanie na rynku pracy: podróż w czasie. => CZYTAJ

 

10. Firms and labor market inequality: evidence and some theory

David Card [et al.] // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S13-S70, rys. tab. bibliogr.

Przedsiębiorstwa a nierówności na rynku pracy: wyniki badania i trochę teorii. =>  CZYTAJ

 

11. Augmenting the human capital earnings equation with measures of where people work

Erling Barth, James Davis, Richard B. Freeman // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S71-S97, rys. tab. bibliogr. 

Rozszerzenie równania zarobków kapitału ludzkiego o pomiar miejsca pracy. => CZYTAJ

 

12. Firm performance and the volatility of worker earnings

Chinhui Juhn [et al.] // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S99-S131, rys. tab. bibliogr. 

Wynika przedsiębiorstwa a niestabilność zarobków pracowników.=> CZYTAJ

 

13. Who gets hired? The importance of competition among applicants

Edward P. Lazear, Kathryn L. Shaw, Christopher T. Stanton // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S133-S181, rys. tab. bibliogr.

Kto zostaje zatrudniony? Znaczenie konkurencji pomiędzy kandydatami. => CZYTAJ

 

14. Earnings inequality and mobility trends in the United States: nationally representative estimates  from longitudinally linked employer -employee data

John M. Abowd, Kevin L. McKinney, Nellie L. Zhao // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S183-S300, rys. tab. bibliogr. 

Nierówność wysokości zarobków i trendy w przemieszczaniu się w Stanach Zjednoczonych: wyniki badania reprezentatywne dla całego kraju w oparciu o przekrojowe dane par pracownik-pracodawca. => CZYTAJ

 

15. Who moves up the job ladder?

John Haltiwanger, Henry Hyatt, Erika McEntarfer // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S301-S336, rys. tab. bibliogr. 

Kto pnie się w górę hierarchii zawodowej? => CZYTAJ

 

16. Skill requirements across firms and labor markets: evidence from job postings for professionals

David Deming, Lisa B.Khan // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S337-S369, rys. tab. bibliogr.

Wymagania dotyczące kwalifikacji w różnych firmach i na różnych rynkach pracy:  na przykładzie ofert pracy dla fachowców. => CZYTAJ

 

17. Management practices, workforce selection, and productivity

Stefan Bender [et al.] // J. Labor Econ. - 2018, vol. 36, nr S1, s. S371-S409, rys. tab. bibliogr.

Praktyki zarządzania, selekcja siły roboczej a produktywność. => CZYTAJ

   

18. Welfare rights, austerity and the decision to leave the EU: influences on UK Social Security Law

Neville Harris // J. Soc. Secur. Law. - 2018, nr 1, s. 9-33. 

Prawa socjalne, oszczędności i decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej: wpływ na prawo zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. => CZYTAJ

 

19. Brexit, the Irish border and social security rights

Grainne McKeever // J. Soc. Secur. Law. - 2018, nr 1, s. 34-55, rys. 

Brexit, granica z Irlandią a prawo do zabezpieczenia społecznego. => CZYTAJ

 

20. Brexit and devolved social security in Scotland : a tale of two referenda

Mark Simpson // J. Soc. Secur. Law. - 2018, nr 1, s. 56-73.

Brexit a zdecentralizowany system zabezpieczenia społecznego w Szkocji: opowieść o dwóch referendach. =>  CZYTAJ