Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Labor market reforms and unemployment dynamics

Fabrice Murtin, Jean-Marc Robin // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 3-19, rys. tab. bibliogr. 

Reformy rynku pracy i dynamika bezrobocia. =>  CZYTAJ

 

2. Loss of skill and labor market fluctuations

Etienne Lale // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 20-31, tab. bibliogr.

Utrata kwalifikacji i fluktuacje na rynku pracy. => CZYTAJ

 

3. Racial discrimination in the U.S. labor market: Employment and wage differentials by skill

Daniel Borowczyk-Martins, Jake Bradley, Linas Tarasonis // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 45-66, rys. tab. bibliogr. 

Rasowa dyskryminacja na amerykańskim rynku pracy: zróżnicowanie pod względem zatrudnienia i wynagrodzenia związane z kwalifikacjami. => CZYTAJ

 

4. Evidence on the relationship between recruiting and starting wage

Jason Faberman, Guido Menzio // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 67-79, rys. tab. bibliogr. 

Empiryczna zależność między rekrutacją i płacą początkową. => CZYTAJ

 

5. Search intensity, wage dispersion and the minimum wage

Pieter A. Gautier, Jose L. MoragaGonzalez // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 80-86, rys. bibliogr. 

Intensywność poszukiwania, zróżnicowanie zarobków i płaca minimalna. => CZYTAJ

 

6. On the optimal diversification of social networks in frictional labour markets with occupational mismatch

Anna Zaharieva // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 112-127, rys. tab. bibliogr. 

Optymalna dywersyfikacja sieci społecznych na frykcyjnych rynkach pracy z występującym niedopasowaniem zawodowym. => CZYTAJ

 

7. Unemployment and vacancy dynamics with imperfect financial markets

Carlos Carrillo-Tudela, Michael Graber, Klaus Waelde // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 128-143, rys. tab. bibliogr. 

Bezrobocie i dynamika powstawania stanowisk pracy na niedoskonałych rynkach finansowych. => CZYTAJ

   

8. Financial constraints in search equilibrium: Mortensen Pissarides meet Holmstrom and Tirole

Tito Boeri, Pietro Garibaldi, Espen R. Moen // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 144-155, rys. tab. bibliogr. 

Ograniczenia finansowe w poszukiwaniu równowagi: model Mortensen Pissarides w połączeniu z koncepcją Holmstroma i Tirole'a. => CZYTAJ

 

9. Disentangling goods, labor, and credit market frictions in three European economies

Thomas Brzustowski, Nicolas Petrosky-Nadeau, Etienne Wasmer // Labour Econ. - 2018, vol. 50, s. 180-196, rys. tab. bibliogr.

Rozwikłanie frykcji na rynkach towarów, pracy i kredytów w trzech europejskich gospodarkach. => CZYTAJ