Misją GBPiZS jest zapewnienie i promowanie dostępu do źródeł informacji niezbędnych w działaniach na rzecz rozwoju ekonomicznego i postępu społecznego, do polskich i światowych osiągnięć naukowych oraz rozwiązań praktycznych w  dziedzinie pracy i zabezpieczenia społecznego. Utrzymanie najwyższego, profesjonalnego poziomu swej działalności w celu aktywnego wspierania procesów decyzyjnych, naukowo – badawczych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kadry naukowej i dydaktycznej, instytucji resortu (ZUS, IPiSS, CIOP, PFRON, KRUS, KG OHP i innych).

Przyszłość GBPiZS to rozwijanie się w kierunku biblioteki hybrydowej, łączącej w kontekst harmonijnie działające instytucji, elementy biblioteki elektronicznej i tradycyjnej, w której istnieją zasady uczącej się organizacji.

W perspektywie Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pragnie rozwijać się jako centrum informacji z zakresu zagadnień pracy i polityki społecznej, w którym dbałość o dziedzictwo kultury europejskiej łączyć się będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych form i metod realizacji przekazu wiedzy i informacji.