Od 18 czerwca 2015 r. przy Dziale Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego funkcjonuje Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP). 

Małgorzata Wójtowicz - przewodnicząca
Beata Magdalińska - skarbnik
Hanna Suchenek - sekretarz