Praca i Polityka Społeczne - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Cyclicality of wages and union power

Annaig Morin // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 1-22, rys. tab. bibliogr.

Cykliczność zarobków i siła związków zawodowych. =>  CZYTAJ

 

2. Partial disability and labor market adjustment: the case of Spain

Jose I. Silva, Judit Vall-Castello // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 23-34, rys. tab. bibliogr.

Częściowa niepełnosprawność i dopasowania rynku pracy: na przykładzie z Hiszpanii. => CZYTAJ

 

3. Firm dynamics and employment protection: evidence from sectoral data

Anna Bottasso, Maurizio Conti, Giovanni Sulis // Labour Econ. - 2017, vol 48, s. 35-53, rys. tab. bibliogr.

Dynamika przedsiębiorstwa i ochrona zatrudnienia: na przykładzie danych sektorowych. => CZYTAJ

 

4. Productivity effects of air pollution: evidence from professional soccer

Andreas Lichter, Nico Pestel, Eric Sommer // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 54 - 66, rys. tab. bibliogr.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na efektywność: na przykładzie zawodowej piłki nożnej. => CZYTAJ

 

5. Returning to returns: revisiting the British education evidence

Peter Dolton, Matteo Sandi // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 87-104, rys. tab. bibliogr.

Powracając do powrotów: ponowna analiza edukacji brytyjskiej. => CZYTAJ

 

6. Are starting wages reduced by an insurance premium for preventing wage decline? Testing the prediction of Harris and Holmstrom (1982)

Joop Hartog, Pedro Raposo // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 105-119, rys. tab. bibliogr.

Czy początkowe zarobki są zaniżane poprzez zastosowanie składki ubezpieczeniowej w celu uniknięcia obniżenia wynagrodzenia? Testowanie prognozy Harrisa i Holmstroma (1982). => CZYTAJ

 

7. The persistence of overeducation among recent graduates

Elena Claudia Meroni, Esperanza Vera-Toscano // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 120-143, rys. tab. bibliogr.

Trwałe zjawisko nadmiernego wykształcenia wśród młodych absolwentów. => CZYTAJ

   

8. Can welfare conditionality combat high school dropout

Oystein Hernaes, Simen Markussen, Knut Roed // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 144-156, rys. tab. bibliogr.

Czy warunkowość pomocy społecznej może zmniejszyć liczbę osób wypadających z systemu szkolnego na poziomie średnim? => CZYTAJ

 

9. Home-ownership and the labour market: evidence from rental housing market deregulation

Jani Petri Laamanen // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 157-167, rys. tab. bibliogr.

Posiadanie domu a rynek pracy: na przykładzie deregulacji rynku wynajmu domów. => CZYTAJ

 

10. Trends in earnings inequality and earnings instability among U.S. couples: how important is assortative matching?

Dmytro Hryshko, Chinhui Juhn, Kristin McCue // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 168-182, rys. tab. bibliogr.

Trendy dotyczące nierówności i niestabilności zarobków w rodzinach amerykańskich: jak ważna jest selektywna współmierność? =>  CZYTAJ

 

11. College admissions decisions, educational outcomes, and family formation

Maria Knoth Humlum, Jannie H.G. Kristoffersen, Rune Vejlin // Labour Econ. - 2017, vol. 48, s. 215-230, rys. tab. bibliogr.

Decyzje o przyjęciu do college'u, efekty edukacyjne oraz zakładanie rodziny. => CZYTAJ

 

12. Couples’ retirement under individual pension design: a regression discontinuity study for France 

Elena Stancanelli // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 14-26, rys. tab. bibliogr.

Emerytura par w systemie emerytalnym zaprojektowanym dla jednostki: badanie metodą regression discontinuity we Francji. => CZYTAJ

 

13. Reconciling the divergence in aggregate U.S. wage series

Julien Champagne, Andre Kurmann, Jay Stewart // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 27-41, rys. tab. bibliogr.

Pogodzenie rozbieżności w łącznym cyklu zarobków w Stanach Zjednoczonych. => CZYTAJ

 

14. Dynamic treatment assignment and evaluation of active labor market policies

Johan Vikstrom // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s.42-54, rys. tab. bibliogr.

Dynamiczna natura programów rynku pracy i ocena aktywnej polityki rynku pracy. => CZYTAJ

 

15. Earnings responses to social security contributions

M. Neumann // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 55-73, rys. tab. bibliogr.

Reakcje zarobków na wysokość składek ubezpieczenia społecznego. => CZYTAJ

 

16. Monitoring and disincentives in containing paid sick leave

Francesco D’Amuri // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 74-83, rys. tab. bibliogr.

Monitorowanie i czynniki zniechęcające w kontrolowaniu płatnego urlopu chorobowego. => CZYTAJ

 

17. The college earnings premium and changes in college enrollment: testing models of expectation formation

Eleanor W. Dillon // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 84-94, rys. tab. bibliogr.

Wyższe zarobki wynikające z ukończenia college’u i zmiany w zapisywaniu się na studia: testowanie modeli formowania oczekiwań. => CZYTAJ

   

18. Racial discrimination in the U.S. labor market: employment and wage differentials by skill

Daniel Browarczyk-Martins, Jake Bradley, Linas Tarasonis // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 106-127, rys. tab. bibliogr.

Dyskryminacja rasowa na rynku pracy w USA. Zróżnicowanie zatrudnienia i płac według umiejętności. => CZYTAJ

 

19. Women make houses, women make homes

Mevlude Akbulut-Yuksel, Melanie Khamis, Mutlu Yuksel // Labour Econ. - 2017, vol. 49, s. 145-161, rys. tab. bibliogr.

Kobiety budują i tworzą dom. => CZYTAJ