Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

okładka książki

Na zdjęciu: "Pracownicze plany kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne.", Łukasz Kuczkowski, Paulina Zawadzka-Filipczyk, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania", Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Prawo pracy dla małych i średnich firm", Ewa Podgórska-Rakiel, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization. 127 th Session (October 2018 - February 2019)", International Labour Organization.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Dobre praktyki - doświadczenia urzędów pracy w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi. Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy. 9 (18)", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Poradnictwo zawodowe 4.0. Innowacyjne praktyki na rzecz nowych umiejętności./ Guidance 4.0. Innovative practices for new skills. Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego nr 60", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.

 

okładka książki

Na zdjęciu: "Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217). Stan prawny na dzień 17 stycznia 2019 r.", Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej.