Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Work and wellbeing in the Nordic Countries. Critical perspectives on the world's best working lives", ed. Helge Hvid and Eivind Falkum, pub. Routledge, "Labour, state and society in rural India. A class-relational approach", Jonathan Pattenden, pub. Manchester University Press.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Women's work and rights in early modern urban Europe", Anna Bellavitis, pub. Palgrave Macmillan, "Women have alvays worked. A concisce history", Alice Kessler-Harris, pub. University of Illinois Press.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Youth labor in transition. Inequalities, mobility and policies in Europe", ed. Jacqueline O'Reilly, Janine Leschke, Renate Ortlieb, Martin Seeleib-Kaiser, Paola Villa, pub. Oxford University Press, "Work, working and work relationships in a changing world", ed. Calre Kelliher, Julia Richardson, pub. Routledge.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Employment and Development. How Work Can Lead From and Into Poverty" ", Gary S. Fields, pub. Oxford University Press.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Researching Forced Labour in the Global Economy. Methodological Challenges and Advances", ed. Genevieve LeBaron, Oxford Univeristy Press, "Severance Payment and Labor Mobility. A Comparative Study of Taiwan and Japan", ed. Tatsuo Hatta, Shinya Ouchi, pub. Springer.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Labour Internationalism in the Global South. The SIGTUR Initiative", Robert O'Brien, Cambridge University Press.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Polskie prawo pracy, a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne", Anna Musiała, Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Pracownicze plany kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne.", Łukasz Kuczkowski, Paulina Zawadzka-Filipczyk, Wyd. Wolters Kluwer, "Prawo pracy dla małych i średnich firm", Ewa Podgórska-Rakiel, Wyd. Wolters Kluwert.

 

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Praca zawodowa - życie osobiste Dysonans czy synergia?", Renata Tomaszewska-Lipiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, "Bezrobocie. Jakość życia. Uwarunkowania", Janusz Kirenko, Marlena Duda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii politycznej", Dariusz Grzybek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Kapitał intelektualnyorganizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych.", Marcin Kuzel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów.", Iwona Mandrzejewska- Smól, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Osoby z niepełnosprawnościami - pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce", Anna Korombel, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

 

książka ustawiona na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Przedstawienie roszczeń ze stosunku pracy", Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Wydawnictwo Naukowe Frel.