W tym roku przypada 100. rocznica powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach obchodów jubileuszowych zorganizowało cykl konferencji regionalnych, który zainicjowała styczniowa konferencja na stadionie PGE Narodowy z udziałem Pani Minister Elżbiety Rafalskiej. Z tej okazji przyznano także specjalne wyróżnienia. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego doceniona została za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Dyplom dla GBPiZS za pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy w stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia