Ulotki z konferencji zatytułowane Stres w pracy - przewodnik po kampanii oraz Stres w pracy jako przyczyna zachowań kontrproduktywnych

W dniu 14 listopada 2018 roku przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji "Stres w pracy. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II" zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Tematyka konferencji dotyczyła wpływu czynników psychospołecznych na zdrowie i dobrostan pracowników i odwoływała się do wyników europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie istniejących i nowo powstających zagrożeń ESENER II.