"Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia"

"Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy"

 "Doskonalenie kompetencji zarządzania - aspekty kulturowe i psychologiczne"

"Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy"

"Controlling dla menedżerów"

 "Dyskryminacja w zatrudnieniu"

"Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce"

 "Kodeks pracy"

"Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta"

 "Employer branding na polskim rynku pracy"